logo
 • 退居漫题七首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  退居漫题七首原文

  花缺伤难缀,莺喧奈细听。惜春春已晚,珍重草青青。
  堤柳自绵绵,幽人无恨牵。只忧诗病发,莫寄校书笺。
  燕语曾来客,花催欲别人。莫愁春又过,看著又新春。
  身外都无事,山中久避喧。破巢看乳燕,留果待啼猿。
  诗家通籍美,工部与司勋。高贾虽难敌,微官偶胜君。
  努力省前非,人生上寿稀。青云无直道,暗室有危机。
  燕拙营巢苦,鱼贪触网惊。岂缘身外事,亦似我劳形。

  退居漫题七首拼音解读

  huā quē shāng nán zhuì ,yīng xuān nài xì tīng 。xī chūn chūn yǐ wǎn ,zhēn zhòng cǎo qīng qīng 。
  dī liǔ zì mián mián ,yōu rén wú hèn qiān 。zhī yōu shī bìng fā ,mò jì xiào shū jiān 。
  yàn yǔ céng lái kè ,huā cuī yù bié rén 。mò chóu chūn yòu guò ,kàn zhe yòu xīn chūn 。
  shēn wài dōu wú shì ,shān zhōng jiǔ bì xuān 。pò cháo kàn rǔ yàn ,liú guǒ dài tí yuán 。
  shī jiā tōng jí měi ,gōng bù yǔ sī xūn 。gāo jiǎ suī nán dí ,wēi guān ǒu shèng jun1 。
  nǔ lì shěng qián fēi ,rén shēng shàng shòu xī 。qīng yún wú zhí dào ,àn shì yǒu wēi jī 。
  yàn zhuō yíng cháo kǔ ,yú tān chù wǎng jīng 。qǐ yuán shēn wài shì ,yì sì wǒ láo xíng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  744 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度