logo
 • 箴作诗者(倚马休夸速藻佳)
  # 古诗大全 # @ 袁枚 @ 清朝 @ 写马

  箴作诗者(倚马休夸速藻佳)原文

  【箴作诗者】

  清朝

  倚马休夸速藻佳,相如终竟压邹枚。

  物须见少方为贵,诗到能迟转是才。

  清角声高非易奏,优昙花好不轻开。

  须知极乐神仙境,修炼多从苦处来。

  箴作诗者(倚马休夸速藻佳)拼音解读

  【zhēn zuò shī zhě 】

  yǐ mǎ xiū kuā sù zǎo jiā ,xiàng rú zhōng jìng yā zōu méi 。

  wù xū jiàn shǎo fāng wéi guì ,shī dào néng chí zhuǎn shì cái 。

  qīng jiǎo shēng gāo fēi yì zòu ,yōu tán huā hǎo bú qīng kāi 。

  xū zhī jí lè shén xiān jìng ,xiū liàn duō cóng kǔ chù lái 。


  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  袁枚

  袁枚(1716~1797)中国清代诗人,诗论家。字子才,号简斋。钱塘(今浙江杭州)人。乾隆四年(1739)进士,授翰林院庶吉士。乾隆七年改放外任,在溧水、江浦、沭阳、江宁等地任知县,有政声。乾隆十三年辞官,定居江宁(今江苏南京市),筑室小仓山隋氏废园,改名随园,世称随园先生。从此不再出仕。从事诗文著述,广交四方文士。晚年自号仓山居士。袁枚与赵翼、蒋士铨并称乾隆三大家。他活跃诗坛40余年,有诗4000余首,基本上体现了他所主张的性灵说,有独特风格和一定成就。袁诗思想内容的主要特点是抒写性灵,表现个人生活遭际中的真实感受、情趣和识见,往往不受束缚,时有唐突传统。在艺术上不拟古,不拘一格,以熟练的技巧和流畅的语言,表现思想感受和捕捉到的艺术形象。追求真率自然、清新灵巧的艺术风格。其中较突出的佳作主要有两类:即景抒情的旅游诗和叹古讽今的咏史诗。袁枚亦工文章,散文如《祭妹文》、《峡江寺飞泉亭记》等,骈文如《与蒋苕生书》、《重修于忠肃庙碑》等,传为名篇。袁枚又是乾、嘉时期主要诗论家之一。继明代公安派、竟陵派而持性灵说。《随园诗话》及《补遗》、《续诗品》是他诗论的主要著作。《随园诗话》除阐述性灵说以外,对历代诗人作品、流派演变及清代诗坛多有评述。《续诗品》则是仿司空图《二十四诗品》之作,立36目,用四言韵文简括诗歌创作过程、方法、修养、技巧等具体经验体会,即所谓创作"苦心"。与公安派相比较,袁枚的性灵说更有反道学、反传统的特点,指出诗并非说教的手段,而要抒写性灵。他把"性灵"和"学识"结合起来,以性情、天分和学习为创作基本,以真、新、活为创作的追求。他并不一概地反对诗歌形式的声律藻饰、骈丽用典等讲究,只要求从属于表现性灵。袁枚的性灵说较公安派前进了一步,全面而完整,被认为是明、清性灵说的主要代表者。袁枚文学思想还广涉文论及文学发展、文体作用等各个方面,在当时有进步意义。但他的文论不及诗论影响深广。著有《小仓山房集》80卷、《随园诗话》16卷及《补遗》10卷,《子不语》24卷及续编10卷等。尺牍、说部等30余种。

  5039 阅读 朝代:清朝   诗人:袁枚   类别:写马
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度