logo
 • 新夏歌(晓木千笼真蜡彩)
  # 古诗大全 # @ 李贺 @ 唐朝

  唐朝

  新夏歌(晓木千笼真蜡彩)原文

  【新夏歌】 晓木千笼真蜡彩,落蕊枯香数分在。[1] 阴枝拳芽卷缥茸,长风回气扶葱茏。 野家麦畦上新垄,长畛徘徊桑柘重。 刺香满地菖蒲草,雨梁燕语悲身老。 三月摇扬入河道,天浓地浓柳梳扫。

  新夏歌(晓木千笼真蜡彩)拼音解读

  【xīn xià gē 】 xiǎo mù qiān lóng zhēn là cǎi ,luò ruǐ kū xiāng shù fèn zài 。[1] yīn zhī quán yá juàn piāo róng ,zhǎng fēng huí qì fú cōng lóng 。 yě jiā mài qí shàng xīn lǒng ,zhǎng zhěn pái huái sāng zhè zhòng 。 cì xiāng mǎn dì chāng pú cǎo ,yǔ liáng yàn yǔ bēi shēn lǎo 。 sān yuè yáo yáng rù hé dào ,tiān nóng dì nóng liǔ shū sǎo 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  李贺李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的浪漫主义精神,又从汉魏六朝乐府及萧梁艳体诗多所汲取,以丰富的想象力和新颖诡异的语言,表现出幽奇神秘的意境,要凌驾大自然而创造出新奇幽美的艺术境界,形成了自己的独创风格,并对中晚唐某些诗人发生了一些影响。他的诗大都构思奇特,意境怪诞、想象丰富,语言新颖诡异。但由于仕进无路,少年失意,使他生活孤寂,性情冷僻,诗中常带有感伤、消沉的情调。他作诗态度严肃,冥索苦思,命意遣词,都力求深刻、独到。
  2762 阅读 朝代:唐朝   诗人:李贺
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度