logo
 • 秦宫诗并序(越罗衫袂迎春风)
  # 古诗大全 # @ 李贺 @ 唐朝

  唐朝

  秦宫诗并序(越罗衫袂迎春风)原文

  【秦宫诗并序】 汉秦宫,将军梁冀之嬖奴也。秦宫得宠内舍,故以娇名大噪于人。予抚旧而作长辞,辞以冯子都之事相为对望,又云昔有之诗。 越罗衫袂迎春风,玉刻麟麟腰带红。[1] 楼头曲宴仙人语,帐底吹笙香雾浓。 人间酒暖春茫茫,花枝入帘白日长。[2] 飞窗复道传筹饮,十夜铜盘腻烛黄。[3] 秃衿小袖调鹦鹉,紫绣麻鞋踏哮虎。[4] 斫桂烧金待晓筵,白鹿清酥夜半煮。[5] 桐英永巷骑新马,内屋深屏生色画。 开门烂用水衡钱,卷起黄河向身泻。 皇天厄运犹曾裂,秦宫一生花底活。 鸾篦夺得不还人,醉睡氍毹满堂月。

  秦宫诗并序(越罗衫袂迎春风)拼音解读

  【qín gōng shī bìng xù 】 hàn qín gōng ,jiāng jun1 liáng jì zhī bì nú yě 。qín gōng dé chǒng nèi shě ,gù yǐ jiāo míng dà zào yú rén 。yǔ fǔ jiù ér zuò zhǎng cí ,cí yǐ féng zǐ dōu zhī shì xiàng wéi duì wàng ,yòu yún xī yǒu zhī shī 。 yuè luó shān mèi yíng chūn fēng ,yù kè lín lín yāo dài hóng 。[1] lóu tóu qǔ yàn xiān rén yǔ ,zhàng dǐ chuī shēng xiāng wù nóng 。 rén jiān jiǔ nuǎn chūn máng máng ,huā zhī rù lián bái rì zhǎng 。[2] fēi chuāng fù dào chuán chóu yǐn ,shí yè tóng pán nì zhú huáng 。[3] tū jīn xiǎo xiù diào yīng wǔ ,zǐ xiù má xié tà xiāo hǔ 。[4] zhuó guì shāo jīn dài xiǎo yàn ,bái lù qīng sū yè bàn zhǔ 。[5] tóng yīng yǒng xiàng qí xīn mǎ ,nèi wū shēn píng shēng sè huà 。 kāi mén làn yòng shuǐ héng qián ,juàn qǐ huáng hé xiàng shēn xiè 。 huáng tiān è yùn yóu céng liè ,qín gōng yī shēng huā dǐ huó 。 luán bì duó dé bú hái rén ,zuì shuì qú shū mǎn táng yuè 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  李贺李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的浪漫主义精神,又从汉魏六朝乐府及萧梁艳体诗多所汲取,以丰富的想象力和新颖诡异的语言,表现出幽奇神秘的意境,要凌驾大自然而创造出新奇幽美的艺术境界,形成了自己的独创风格,并对中晚唐某些诗人发生了一些影响。他的诗大都构思奇特,意境怪诞、想象丰富,语言新颖诡异。但由于仕进无路,少年失意,使他生活孤寂,性情冷僻,诗中常带有感伤、消沉的情调。他作诗态度严肃,冥索苦思,命意遣词,都力求深刻、独到。
  1723 阅读 朝代:唐朝   诗人:李贺
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度