logo
 • 淅上(一作江淅上)
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  淅上(一作江淅上)原文

  华下支离已隔河,又来此地避干戈。山田渐广猿时到,
  村舍新添燕亦多。丹桂石楠宜并长,秦云楚雨暗相和。
  儿童栗熟迷归路,归得仍随牧竖歌。
  西北乡关近帝京,烟尘一片正伤情。愁看地色连空色,
  静听歌声似哭声。红蓼满村人不在,青山绕槛路难平。
  从他烟棹更南去,休向津头问去程。

  淅上(一作江淅上)拼音解读

  huá xià zhī lí yǐ gé hé ,yòu lái cǐ dì bì gàn gē 。shān tián jiàn guǎng yuán shí dào ,
  cūn shě xīn tiān yàn yì duō 。dān guì shí nán yí bìng zhǎng ,qín yún chǔ yǔ àn xiàng hé 。
  ér tóng lì shú mí guī lù ,guī dé réng suí mù shù gē 。
  xī běi xiāng guān jìn dì jīng ,yān chén yī piàn zhèng shāng qíng 。chóu kàn dì sè lián kōng sè ,
  jìng tīng gē shēng sì kū shēng 。hóng liǎo mǎn cūn rén bú zài ,qīng shān rào kǎn lù nán píng 。
  cóng tā yān zhào gèng nán qù ,xiū xiàng jīn tóu wèn qù chéng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  249 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度