logo
 • 送荪友
  # 古诗大全 # @ 纳兰性德 @ 先秦 @ 离别

  先秦

  送荪友原文

  人生何如不相识,君老江南我燕北。
  何如相逢不相合,更无别恨横胸臆。
  留君不住我心苦,横门骊歌泪如雨。
  君行四月草萋萋,柳花桃花半委泥。
  江流浩淼江月堕,此时君亦应思我。
  我今落拓何所止,一事无成已如此。
  平生纵有英雄血,无由一溅荆江水。
  荆江日落阵云低,横戈跃马今何时。
  忽忆去年风月夜,与君展卷论王霸。
  君今偃仰九龙间,吾欲从兹事耕稼。
  芙蓉湖上芙蓉花,秋风未落如朝霞。
  君如载酒须尽醉,醉来不复思天涯。

  送荪友拼音解读

  rén shēng hé rú bú xiàng shí ,jun1 lǎo jiāng nán wǒ yàn běi 。
  hé rú xiàng féng bú xiàng hé ,gèng wú bié hèn héng xiōng yì 。
  liú jun1 bú zhù wǒ xīn kǔ ,héng mén lí gē lèi rú yǔ 。
  jun1 háng sì yuè cǎo qī qī ,liǔ huā táo huā bàn wěi ní 。
  jiāng liú hào miǎo jiāng yuè duò ,cǐ shí jun1 yì yīng sī wǒ 。
  wǒ jīn luò tuò hé suǒ zhǐ ,yī shì wú chéng yǐ rú cǐ 。
  píng shēng zòng yǒu yīng xióng xuè ,wú yóu yī jiàn jīng jiāng shuǐ 。
  jīng jiāng rì luò zhèn yún dī ,héng gē yuè mǎ jīn hé shí 。
  hū yì qù nián fēng yuè yè ,yǔ jun1 zhǎn juàn lùn wáng bà 。
  jun1 jīn yǎn yǎng jiǔ lóng jiān ,wú yù cóng zī shì gēng jià 。
  fú róng hú shàng fú róng huā ,qiū fēng wèi luò rú cháo xiá 。
  jun1 rú zǎi jiǔ xū jìn zuì ,zuì lái bú fù sī tiān yá 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  送荪友注释

  ①横门:长安城北西侧之第一门也。后泛指京门。骊歌:告别之歌,是《骊驹歌》的省称。 ②草萋萋:草茂盛生长也;半委泥:花落不可收也。 ③落拓:穷困失,景况零落。 ④无由:犹无因,无所因依。荆江:长江自湖北枝江至湖南岳阳一段的别称,这里指在湖南岳阳之一段。康熙十七年秋着了正平吴三桂叛乱。溅荆江水:即以热血萨荆江,驰骋疆场杀敌也。 ⑤王霸:战国时儒家称,以仁义治天下者为王道,以武力结诸侯者为霸道。王霸,乃天下之头等大事也。 ⑥偃仰:安然而处,无忧无虑。九龙:旧称有才名的兄弟九人为九龙。这里是说荪友回乡安然处于兄弟友爱之中。
  纳兰性德纳兰性德(1655-1685):为武英殿大学士明珠长子,原名成德,字容若,号楞伽山人,满族,满洲正黄旗,清初著名词人。 性德少聪颖,读书过目即能成诵,继承满人习武传统,精于骑射。在书法、绘画、音乐方面均有一定造诣。康熙十五年(进士。授三等侍卫,寻晋一等,武官正三品。 妻两广总督卢兴祖之女卢氏,赐淑人,诰赠一品夫人,婚后三年,妻子亡故,吴江叶元礼亲为之撰墓志铭,继娶官氏,赐淑人。妾颜氏,后纳江南沈宛,著有《选梦词》“风韵不减夫婿”,亡佚。纳兰性德死时,年仅三十一岁,“文人祚薄,哀动天地”葬于京西皂荚屯。有三子四女。一女嫁与骁将年羹尧。纳兰性德与朱彝尊、陈维崧、顾贞观、姜宸英、严绳孙等汉族名士交游,从一定程度上为清廷笼络住一批汉族知识分子。一生著作颇丰:《通志堂集》二十卷、《渌水亭杂识》四卷,《词林正略》;辑《大易集义粹言》八十卷,《陈氏礼记说补正》三十八卷;编选《近词初集》、《名家绝句钞》、《全唐诗选》等书,笔力惊人。 纳兰性德以词闻,现存349首,哀感顽艳,有南唐后主遗风,悼亡词情真意切,痛彻肺腑,令人不忍卒读,王国维有评:"北宋以来,一人而已"。 朱祖谋云:"八百年来无此作者" ,潭献云"以成容若之贵……,而作词皆幽艳哀断,所谓别有怀抱者也",当时盛传,“家家争唱饮水词,纳兰心事几人知”。《纳兰词》传至国外,朝鲜人谓“谁料晓风残月后,而今重见柳屯田”。纳兰词初名《侧帽》,后名《饮水》,现统称纳兰词。
  3265 阅读 朝代:先秦   诗人:纳兰性德   类别:离别
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度