logo
 • 菱荇鹅儿水
  # 古诗大全 # @ 曹雪芹 @ 清朝 @ 写景 @ 春天

  菱荇鹅儿水原文

  杏帘招客饮,在望有山庄。
  菱荇鹅儿水,桑榆燕子梁。
  一畦春韭绿,十里稻花香。
  盛世无饥馁,何须耕织忙。

  菱荇鹅儿水拼音解读

  xìng lián zhāo kè yǐn ,zài wàng yǒu shān zhuāng 。
  líng xìng é ér shuǐ ,sāng yú yàn zǐ liáng 。
  yī qí chūn jiǔ lǜ ,shí lǐ dào huā xiāng 。
  shèng shì wú jī něi ,hé xū gēng zhī máng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  菱荇鹅儿水赏析

   颔联“菱荇鹅儿水,桑榆燕子梁”句画出一幅生动的画面:鹅儿在长满菱荇的池中嬉戏游水,燕子从桑榆林中衔泥飞出,筑巢于屋梁之间。此联仅用名词构成诗句,而未用动词或形容词,这是中国古典诗歌的一种特殊句法。

  清朝

   第二联“菱荇鹅儿水,桑榆燕子梁”这做得好不好?你说这两句里面,哪个是主语?哪个是谓语?没有的。没有动词、没有用形容词,全是名词放在一起,“菱荇鹅儿水”,这个就是诗歌的特殊句法。你可以想像,鹅儿在那里戏水,水上面有菱荇,这些不要讲出来。就用“菱荇鹅儿水”,“桑榆燕子梁”也是这样,燕子在树里穿来穿去,把桑树、榆树的枝条来做自己的窝,回来做自己的燕窝,这些你自己去想像吧。它是这样的一种句法,这是特别地工整的句法。

   “菱荇鹅儿水,桑榆燕子梁。”这句诗可以和“细雨鱼儿出,微风燕子斜。”媲美,和“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”并论,是林黛玉的许多佳句之一。

  曹雪芹曹雪芹,生辰不详,死于乾隆二十七年除夕(公元1763年2月12日),亦有说死于乾隆二十八年除夕(公元1764年2月1日)。名霑,字芹圃,号雪芹,又号芹溪。曹家世代显赫,曹雪芹的曾祖父曹玺任江南江宁织造,其妻孙氏为康熙小时之奶母,身份是包衣,也就是皇家的奴隶,归属正白旗。《红楼梦》前八十回由曹雪芹所写,后八十回据说由高鹗续写。《红楼梦》在写作的过程中就以抄本的形式流传,因此版本很多,现在的版本一般都是以书商程伟元所修订的程甲本或程乙本为模本。《红楼梦》是中国一部前不见古人,后不见来者的旷世巨著,在世界文学史上也享有崇高地位。世界各地都有"红学会"(红楼梦研究学会),这在世界文坛上是不多见的,唯有英国的莎士比亚和中国的《红楼梦》能享此殊荣,但莎士比亚有100多部作品,而《红楼梦》只有一部。这是值得我们骄傲的一部巨著。★特别鸣谢非常感谢网友ANING的无私帮助!他为本卷《红楼梦诗词》添加了详尽的注释与翻译资料。★华夏翁附记原本收《薄命司对联》等作品共79件。"正文"的文字和标点与1974年人民文学出版社出版的《红楼梦》相较,多有出入,遂依"人版"改订。"注释"中加注回目。"分析"从"随风而逝--红楼诗抄"下载,据称内容多据蔡义江《红楼梦诗词曲赋评注》。"朗读作品"中的多音字尽可能地作了处理。03年7月31日完成。
  517 阅读 朝代:清朝   诗人:曹雪芹   类别:写景,春天
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度