logo
 • 表达爱恨情仇、悲欢离合的经典诗句、诗词
  # 古诗大全 #

   表达爱恨情仇、悲欢离合的经典诗句、诗词:


   ●【西风残照,汉家陵阙。】——唐·李白《忆秦娥》

   ●【故乡遥,何日去。】——北宋·周邦彦《苏幕遮》

   ●【陶陶然乐在其中——唐·杨炯《登秘书省阁诗序》

   ●【自是人生长恨水长东。】——南唐·李煜《相见欢》

   ●【未老莫还乡,还乡须断肠。】——唐·韦庄《菩萨蛮》

   ●【奴为出来难,教君恣意怜。】——唐·李煜《菩萨蛮》

   ●【寸寸柔肠,盈盈粉泪。】——北宋·欧阳修《踏莎行》

   ●【白发三千丈,缘愁似个长。】——唐·李白《秋浦歌》

   ●【冠盖满京华,斯人独憔悴。】——唐·杜甫《梦李白》

   ●【时节欲黄昏,无聊独倚门。】——唐·温庭筠《菩萨蛮》


   ●【多少泪珠何限恨,倚阑干。】——隋·李景《摊破浣溪沙》

   ●【落花人独立,微雨燕双飞。】——北宋·晏几道《临江仙》

   ●【两鬓可怜青,只为相思老。】——北宋·晏几道《生查子》

   ●【战战兢兢,如临深渊,如履薄冰——《诗经·小雅·小雯》

   ●【笙歌散进游人去,始觉春空。】——北宋·欧阳修《采桑子》

   ●【断送一生憔悴,只消几个黄昏。】——宋·赵令峙《清平乐》

   ●【拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。】——北宋·苏轼《卜算子》

   ●【出师一表真名世,千载谁堪伯仲间。】——宋·陆游《书愤》

   ●【十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。】——唐·杜牧《遣怀》

   ●【苦恨年年压金线,为他人作嫁衣裳。】——唐·秦韬玉《贫女》


   表达爱恨情仇、悲欢离合的经典诗句、诗词: ●【西风残照,汉家陵阙。】——唐·李白《忆秦娥》 ●【故乡遥,何日去。】——北宋·周邦彦《苏幕遮》 ●【陶陶然乐在其中——唐·杨炯《登...
  93 阅读 朝代:   诗人:
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度