logo
 • 刘墉行书送蔡明远叙轴
  # 古诗大全 # @ 刘墉 @ 先秦 @ 离别

  先秦

  刘墉行书送蔡明远叙轴原文

  既奉命于秦淮之上,又随我于邗沟之东,追攀不疲,以至邵伯南埭,始终之际,良有可称。送蔡明远叙。乙未冬日临。石菴居士。

  刘墉行书送蔡明远叙轴拼音解读

  jì fèng mìng yú qín huái zhī shàng ,yòu suí wǒ yú hán gōu zhī dōng ,zhuī pān bú pí ,yǐ zhì shào bó nán dài ,shǐ zhōng zhī jì ,liáng yǒu kě chēng 。sòng cài míng yuǎn xù 。yǐ wèi dōng rì lín 。shí yǎn jū shì 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  刘墉行书送蔡明远叙轴注释

  (1)既:已经。(2)奉命:被命令,被要求。(3)邗(hán)沟:联系长江和淮河的古运河,是中国最早见于明确记载的运河。 (4)追攀:追随牵挽。形容惜别。(5)始终:自始至终。(6)临:照样子摹仿字画。

  刘墉行书送蔡明远叙轴鉴赏

   此幅书于“乙未冬日”,即1775年(乾隆四十年),时年刘墉57岁。此书运笔圆劲,古朴飘逸,方圆兼备,苍润互见。清徐珂《清稗类钞》评刘墉书:“自入词馆以迄登台阁,体格屡变,神妙莫测。其少年时为赵体,珠圆玉润,美如簪花。中年以后,笔力雄健,局势堂皇。迨入台阁,则炫烂归于平淡,而臻炉火纯青之境矣。”此幅即反映了刘墉中年时的书法风格。
  刘墉刘墉(1719~1804),字崇如,号石庵,另有青原、香岩、东武、穆庵、溟华、日观峰道人等字号,清代书画家、政治家。山东省高密县逄戈庄人(原属诸城),祖籍江苏徐州丰县。乾隆十六年(1751年)进士,刘统勋子。官至内阁大学士,为官清廉,有乃父之风。刘墉是乾隆十六年的进士,做过吏部尚书,体仁阁大学士。工书,尤长小楷,传世书法作品以行书为多。嘉庆九年十二月二十五日卒于京。谥文清。
  2160 阅读 朝代:先秦   诗人:刘墉   类别:离别
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度