logo
 • 南至四首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  南至四首原文

  今冬腊后无残日,故国烧来有几家。
  却恨早梅添旅思,强偷春力报年华。
  花时不是偏愁我,好事应难总取他。
  已被诗魔长役思,眼中莫厌早梅多。
  年华乱后偏堪惜,世路抛来已自生。
  犹有玉真长命缕,樽前时唱缓羁情。
  一任喧阗绕四邻,闲忙皆是自由身。
  人来客去还须议,莫遣他人作主人。

  南至四首拼音解读

  jīn dōng là hòu wú cán rì ,gù guó shāo lái yǒu jǐ jiā 。
  què hèn zǎo méi tiān lǚ sī ,qiáng tōu chūn lì bào nián huá 。
  huā shí bú shì piān chóu wǒ ,hǎo shì yīng nán zǒng qǔ tā 。
  yǐ bèi shī mó zhǎng yì sī ,yǎn zhōng mò yàn zǎo méi duō 。
  nián huá luàn hòu piān kān xī ,shì lù pāo lái yǐ zì shēng 。
  yóu yǒu yù zhēn zhǎng mìng lǚ ,zūn qián shí chàng huǎn jī qíng 。
  yī rèn xuān tián rào sì lín ,xián máng jiē shì zì yóu shēn 。
  rén lái kè qù hái xū yì ,mò qiǎn tā rén zuò zhǔ rén 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  113 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!