logo
 • 偶诗五首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  偶诗五首原文

  闲韵虽高不衒才,偶抛猿鸟乍归来。
  夕阳照个新红叶,似要题诗落砚台。
  芙蓉骚客空留怨,芍药诗家只寄情。
  谁似天才李山甫,牡丹属思亦纵横。
  贤豪出处尽沉吟,白日高悬只照心。
  一掬信陵坟上土,便如碣石累千金。
  声貌由来固绝伦,今朝共许占残春。
  当歌莫怪频垂泪,得地翻惭早失身。
  中宵茶鼎沸时惊,正是寒窗竹雪明。
  甘得寂寥能到老,一生心地亦应平。

  偶诗五首拼音解读

  xián yùn suī gāo bú xuàn cái ,ǒu pāo yuán niǎo zhà guī lái 。
  xī yáng zhào gè xīn hóng yè ,sì yào tí shī luò yàn tái 。
  fú róng sāo kè kōng liú yuàn ,sháo yào shī jiā zhī jì qíng 。
  shuí sì tiān cái lǐ shān fǔ ,mǔ dān shǔ sī yì zòng héng 。
  xián háo chū chù jìn chén yín ,bái rì gāo xuán zhī zhào xīn 。
  yī jū xìn líng fén shàng tǔ ,biàn rú jié shí lèi qiān jīn 。
  shēng mào yóu lái gù jué lún ,jīn cháo gòng xǔ zhàn cán chūn 。
  dāng gē mò guài pín chuí lèi ,dé dì fān cán zǎo shī shēn 。
  zhōng xiāo chá dǐng fèi shí jīng ,zhèng shì hán chuāng zhú xuě míng 。
  gān dé jì liáo néng dào lǎo ,yī shēng xīn dì yì yīng píng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  234 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度