logo
 • 白鸥诗
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  白鸥诗原文

  惯向溪头漾浅沙,薄烟微雨是生涯。时时失伴沈山影,
  往往争飞杂浪花。晚树清凉还鸀鳿,旧巢零落寄蒹葭。
  池塘信美应难恋,针在鱼唇剑在虾。

  白鸥诗拼音解读

  guàn xiàng xī tóu yàng qiǎn shā ,báo yān wēi yǔ shì shēng yá 。shí shí shī bàn shěn shān yǐng ,
  wǎng wǎng zhēng fēi zá làng huā 。wǎn shù qīng liáng hái zhú yù ,jiù cháo líng luò jì jiān jiā 。
  chí táng xìn měi yīng nán liàn ,zhēn zài yú chún jiàn zài xiā 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  420 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!