logo
 • 奉和袭美夏景无事因怀章来二上人次韵
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  奉和袭美夏景无事因怀章来二上人次韵原文

  檐外青阳有二梅,折来堪下冻醪杯。高杉自欲生龙脑,
  小弁谁能寄鹿胎。丽事肯教饶沈谢,谈微何必减宗雷。
  还闻拟结东林社,争奈渊明醉不来。
  忽忆高僧坐夏堂,厌泉声闹笑云忙。山重海澹怀中印,
  月冷风微宿上方。病后书求嵩少药,定回衣染贝多香。
  何时更问逍遥义,五粒松阴半石床。

  奉和袭美夏景无事因怀章来二上人次韵拼音解读

  yán wài qīng yáng yǒu èr méi ,shé lái kān xià dòng láo bēi 。gāo shān zì yù shēng lóng nǎo ,
  xiǎo biàn shuí néng jì lù tāi 。lì shì kěn jiāo ráo shěn xiè ,tán wēi hé bì jiǎn zōng léi 。
  hái wén nǐ jié dōng lín shè ,zhēng nài yuān míng zuì bú lái 。
  hū yì gāo sēng zuò xià táng ,yàn quán shēng nào xiào yún máng 。shān zhòng hǎi dàn huái zhōng yìn ,
  yuè lěng fēng wēi xiǔ shàng fāng 。bìng hòu shū qiú sōng shǎo yào ,dìng huí yī rǎn bèi duō xiāng 。
  hé shí gèng wèn xiāo yáo yì ,wǔ lì sōng yīn bàn shí chuáng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  444 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度