logo
 • 即事九首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  即事九首原文

  宿雨川原霁,凭高景物新。陂痕侵牧马,云影带耕人。
  十年深隐地,一雨太平心。匣涩休看剑,窗明复上琴。
  明时那弃置,多病自迟留。疏磬和吟断,残灯照卧幽。
  衰鬓闲生少,丹梯望觉危。松须依石长,鹤不傍人卑。
  落叶频惊鹿,连峰欲映雕。此生诗病苦,此病更萧条。
  旅思又惊夏,庭前长小松。远峰生贵气,残月敛衰容。
  林鸟频窥静,家人亦笑慵。旧居留稳枕,归卧听秋钟。
  华宇知难保,烧来又却修。只应巢燕惜,未必主人留。
  幽鸟穿篱去,邻翁采药回。云从潭底出,花向佛前开。

  即事九首拼音解读

  xiǔ yǔ chuān yuán jì ,píng gāo jǐng wù xīn 。bēi hén qīn mù mǎ ,yún yǐng dài gēng rén 。
  shí nián shēn yǐn dì ,yī yǔ tài píng xīn 。xiá sè xiū kàn jiàn ,chuāng míng fù shàng qín 。
  míng shí nà qì zhì ,duō bìng zì chí liú 。shū qìng hé yín duàn ,cán dēng zhào wò yōu 。
  shuāi bìn xián shēng shǎo ,dān tī wàng jiào wēi 。sōng xū yī shí zhǎng ,hè bú bàng rén bēi 。
  luò yè pín jīng lù ,lián fēng yù yìng diāo 。cǐ shēng shī bìng kǔ ,cǐ bìng gèng xiāo tiáo 。
  lǚ sī yòu jīng xià ,tíng qián zhǎng xiǎo sōng 。yuǎn fēng shēng guì qì ,cán yuè liǎn shuāi róng 。
  lín niǎo pín kuī jìng ,jiā rén yì xiào yōng 。jiù jū liú wěn zhěn ,guī wò tīng qiū zhōng 。
  huá yǔ zhī nán bǎo ,shāo lái yòu què xiū 。zhī yīng cháo yàn xī ,wèi bì zhǔ rén liú 。
  yōu niǎo chuān lí qù ,lín wēng cǎi yào huí 。yún cóng tán dǐ chū ,huā xiàng fó qián kāi 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  486 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度