logo
 • 奉和袭美送李明府之任南海
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  奉和袭美送李明府之任南海原文

  春尽之官直到秋,岭云深处凭泷楼。居人爱近沈珠浦,
  候吏多来拾翠洲。賨税尽应输紫贝,蛮童多学佩金钩。
  之君不恋南枝久,抛却经冬白罽裘。

  奉和袭美送李明府之任南海拼音解读

  chūn jìn zhī guān zhí dào qiū ,lǐng yún shēn chù píng lóng lóu 。jū rén ài jìn shěn zhū pǔ ,
  hòu lì duō lái shí cuì zhōu 。cóng shuì jìn yīng shū zǐ bèi ,mán tóng duō xué pèi jīn gōu 。
  zhī jun1 bú liàn nán zhī jiǔ ,pāo què jīng dōng bái jì qiú 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  348 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!