logo
 • 寒夜同袭美访北禅院寂上人
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  寒夜同袭美访北禅院寂上人原文

  月楼风殿静沉沉,披拂霜华访道林。鸟在寒枝栖影动,
  人依古堞坐禅深。明时尚阻青云步,半夜犹追白石吟。
  自是海边鸥伴侣,不劳金偈更降心。

  寒夜同袭美访北禅院寂上人拼音解读

  yuè lóu fēng diàn jìng chén chén ,pī fú shuāng huá fǎng dào lín 。niǎo zài hán zhī qī yǐng dòng ,
  rén yī gǔ dié zuò chán shēn 。míng shí shàng zǔ qīng yún bù ,bàn yè yóu zhuī bái shí yín 。
  zì shì hǎi biān ōu bàn lǚ ,bú láo jīn jì gèng jiàng xīn 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  206 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度