logo
 • 中元夜寄道侣二首
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  中元夜寄道侣二首原文

  学饵霜茸骨未轻,每逢真夕梦还清。丁宁独受金妃约,
  许与亲题玉篆名。月苦撼残临水珮,风微飘断系云缨。
  须臾枕上桐窗晓,露压千枝滴滴声。
  橘斋风露已清馀,东郭先生病未除。孤枕易为蛩破梦,
  短檐难得燕传书。广云披日君应近,倒影裁花我尚疏。
  唯羡羽人襟似水,平持旄节步空虚。

  中元夜寄道侣二首拼音解读

  xué ěr shuāng róng gǔ wèi qīng ,měi féng zhēn xī mèng hái qīng 。dīng níng dú shòu jīn fēi yuē ,
  xǔ yǔ qīn tí yù zhuàn míng 。yuè kǔ hàn cán lín shuǐ pèi ,fēng wēi piāo duàn xì yún yīng 。
  xū yú zhěn shàng tóng chuāng xiǎo ,lù yā qiān zhī dī dī shēng 。
  jú zhāi fēng lù yǐ qīng yú ,dōng guō xiān shēng bìng wèi chú 。gū zhěn yì wéi qióng pò mèng ,
  duǎn yán nán dé yàn chuán shū 。guǎng yún pī rì jun1 yīng jìn ,dǎo yǐng cái huā wǒ shàng shū 。
  wéi xiàn yǔ rén jīn sì shuǐ ,píng chí máo jiē bù kōng xū 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  359 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度