logo
 • 漫书五首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  漫书五首原文

  长拟求闲未得闲,又劳行役出秦关。
  逢人渐觉乡音异,却恨莺声似故山。
  溪边随事有桑麻,尽日山程十数家。
  莫怪行人频怅望,杜鹃不是故乡花。
  海上昔闻麋爱鹤,山中今日鹿憎龟。
  爱憎止竟须关分,莫把微才望所知。
  世路快心无好事,恩门嘉话合书绅。
  神藏鬼伏能千变,亦胜忘机避要津。
  四翁识势保安闲,须为生灵暂出山。
  一种老人能算度,磻溪心迹愧商颜。

  漫书五首拼音解读

  zhǎng nǐ qiú xián wèi dé xián ,yòu láo háng yì chū qín guān 。
  féng rén jiàn jiào xiāng yīn yì ,què hèn yīng shēng sì gù shān 。
  xī biān suí shì yǒu sāng má ,jìn rì shān chéng shí shù jiā 。
  mò guài háng rén pín chàng wàng ,dù juān bú shì gù xiāng huā 。
  hǎi shàng xī wén mí ài hè ,shān zhōng jīn rì lù zēng guī 。
  ài zēng zhǐ jìng xū guān fèn ,mò bǎ wēi cái wàng suǒ zhī 。
  shì lù kuài xīn wú hǎo shì ,ēn mén jiā huà hé shū shēn 。
  shén cáng guǐ fú néng qiān biàn ,yì shèng wàng jī bì yào jīn 。
  sì wēng shí shì bǎo ān xián ,xū wéi shēng líng zàn chū shān 。
  yī zhǒng lǎo rén néng suàn dù ,bō xī xīn jì kuì shāng yán 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  400 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度