logo
 • 送浙东德师侍御罢府西归
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  送浙东德师侍御罢府西归原文

  王谢遗踪玉籍仙,三年闲上鄂君船。诗怀白阁僧吟苦,
  俸买青田鹤价偏。行次野枫临远水,醉中衰菊卧凉烟。
  芙蓉散尽西归去,唯有山阴九万笺。

  送浙东德师侍御罢府西归拼音解读

  wáng xiè yí zōng yù jí xiān ,sān nián xián shàng è jun1 chuán 。shī huái bái gé sēng yín kǔ ,
  fèng mǎi qīng tián hè jià piān 。háng cì yě fēng lín yuǎn shuǐ ,zuì zhōng shuāi jú wò liáng yān 。
  fú róng sàn jìn xī guī qù ,wéi yǒu shān yīn jiǔ wàn jiān 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  471 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度