logo
 • 重阳四首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  重阳四首原文

  檐前减燕菊添芳,燕尽庭前菊又荒。
  老大比他年少少,每逢佳节更悲凉。
  雨寒莫待菊花催,须怕晴空暖并开。
  开却一枝开却尽,且随幽蝶更徘徊。
  青娥懒唱无衣换,黄菊新开乞酒难。
  长有长亭惆怅事,隔河更得对凭栏。
  白发怕寒梳更懒,黄花晴日照初开。
  篱头应是蝶相报,已被邻家携酒来。

  重阳四首拼音解读

  yán qián jiǎn yàn jú tiān fāng ,yàn jìn tíng qián jú yòu huāng 。
  lǎo dà bǐ tā nián shǎo shǎo ,měi féng jiā jiē gèng bēi liáng 。
  yǔ hán mò dài jú huā cuī ,xū pà qíng kōng nuǎn bìng kāi 。
  kāi què yī zhī kāi què jìn ,qiě suí yōu dié gèng pái huái 。
  qīng é lǎn chàng wú yī huàn ,huáng jú xīn kāi qǐ jiǔ nán 。
  zhǎng yǒu zhǎng tíng chóu chàng shì ,gé hé gèng dé duì píng lán 。
  bái fā pà hán shū gèng lǎn ,huáng huā qíng rì zhào chū kāi 。
  lí tóu yīng shì dié xiàng bào ,yǐ bèi lín jiā xié jiǔ lái 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  139 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!