logo
 • 申胡子觱篥歌并序(申胡子)
  # 古诗大全 # @ 李贺 @ 唐朝

  唐朝

  申胡子觱篥歌并序(申胡子)原文

  【申胡子觱篥歌并序】 申胡子,朔客之苍头也。朔客李氏本亦世家子,得祀江夏王庙,当年践履失序,遂奉官北郡。自称学长调短调,久未知名。今年四月,吾与对舍于长安崇义里,遂将衣质酒,命予合饮。气热杯阑,因谓吾曰:"李长吉,尔徒能长调,不能作五字歌诗,直强回笔端,与陶、谢诗势相远几里!"吾对后,请撰申胡子觱篥歌,以五字断句。歌成,左右人合噪相唱。朔客大喜,擎觞起立,命花娘出幕,徘徊拜客。吾问所宜,称善平弄,于是以弊辞配声,与予为寿。 颜热感君酒,含嚼芦中声。 花娘簪绥妥,休睡芙蓉屏。 谁截太平管?列点排空星。 直贯开花风,天上驱云行。 今夕岁华落,令人惜平生。 心事如波涛,中坐时时惊。 朔客骑白马,剑杷悬兰缨。 俊健如生猱,肯拾蓬中萤!

  申胡子觱篥歌并序(申胡子)拼音解读

  【shēn hú zǐ bì lì gē bìng xù 】 shēn hú zǐ ,shuò kè zhī cāng tóu yě 。shuò kè lǐ shì běn yì shì jiā zǐ ,dé sì jiāng xià wáng miào ,dāng nián jiàn lǚ shī xù ,suí fèng guān běi jun4 。zì chēng xué zhǎng diào duǎn diào ,jiǔ wèi zhī míng 。jīn nián sì yuè ,wú yǔ duì shě yú zhǎng ān chóng yì lǐ ,suí jiāng yī zhì jiǔ ,mìng yǔ hé yǐn 。qì rè bēi lán ,yīn wèi wú yuē :"lǐ zhǎng jí ,ěr tú néng zhǎng diào ,bú néng zuò wǔ zì gē shī ,zhí qiáng huí bǐ duān ,yǔ táo 、xiè shī shì xiàng yuǎn jǐ lǐ !"wú duì hòu ,qǐng zhuàn shēn hú zǐ bì lì gē ,yǐ wǔ zì duàn jù 。gē chéng ,zuǒ yòu rén hé zào xiàng chàng 。shuò kè dà xǐ ,qíng shāng qǐ lì ,mìng huā niáng chū mù ,pái huái bài kè 。wú wèn suǒ yí ,chēng shàn píng nòng ,yú shì yǐ bì cí pèi shēng ,yǔ yǔ wéi shòu 。 yán rè gǎn jun1 jiǔ ,hán jiáo lú zhōng shēng 。 huā niáng zān suí tuǒ ,xiū shuì fú róng píng 。 shuí jié tài píng guǎn ?liè diǎn pái kōng xīng 。 zhí guàn kāi huā fēng ,tiān shàng qū yún háng 。 jīn xī suì huá luò ,lìng rén xī píng shēng 。 xīn shì rú bō tāo ,zhōng zuò shí shí jīng 。 shuò kè qí bái mǎ ,jiàn pá xuán lán yīng 。 jun4 jiàn rú shēng náo ,kěn shí péng zhōng yíng !
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  李贺李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的浪漫主义精神,又从汉魏六朝乐府及萧梁艳体诗多所汲取,以丰富的想象力和新颖诡异的语言,表现出幽奇神秘的意境,要凌驾大自然而创造出新奇幽美的艺术境界,形成了自己的独创风格,并对中晚唐某些诗人发生了一些影响。他的诗大都构思奇特,意境怪诞、想象丰富,语言新颖诡异。但由于仕进无路,少年失意,使他生活孤寂,性情冷僻,诗中常带有感伤、消沉的情调。他作诗态度严肃,冥索苦思,命意遣词,都力求深刻、独到。
  3517 阅读 朝代:唐朝   诗人:李贺
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度