logo
 • 诗词|最美小暑古诗词,清静自然凉
  # 古诗大全 # @ 名句 @ 古诗 @ 小暑诗词 @ 二十四节气 @ 小暑

  古诗

  1、《小暑六月节》

  【唐代】元稹

  倏忽温风至,因循小暑来。

  竹喧先觉雨,山暗已闻雷。

  户牖深青霭,阶庭长绿苔。

  鹰鹯新习学,蟋蟀莫相催。

  2、《消暑》

  【唐代】白居易

  何以销烦暑,端居一院中。

  眼前无长物,窗下有清风。

  热散由心静,凉生为室空。

  此时身自得,难更与人同。

  3、《苦热》

  【宋代】陆游

  万瓦鳞鳞若火龙,日车不动汗珠融。

  无因羽翮氛埃外,坐觉蒸炊釜甑中。

  石涧寒泉空有梦,冰壶团扇欲无功。

  馀威向晚犹堪畏,浴罢斜阳满野红。

4、《和答曾敬之秘书见招能赋堂烹茶二首》

【宋代】晁补之

一碗分来百越春,玉溪小暑却宜人。

红尘它日同回首,能赋堂中偶坐身。

1、《小暑六月节》【唐代】元稹倏忽温风至,因循小暑来。竹喧先觉雨,山暗已闻雷。户牖深青霭,阶庭长绿苔。鹰鹯新习学,蟋蟀莫相催。2、《消暑》【唐代】白居易何以销烦暑,端居一院中。眼前无长物,窗下有清风。热散由心静,凉生为室空。此时身自得,难更与人同。3、《苦热》【宋代】陆游万瓦鳞鳞若火龙,日车不动汗珠...
87 阅读 朝代:   诗人:
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度