logo
 • 白露诗词专辑 || 秋露应从今夜白,篱前又现菊花黄
  # 古诗大全 # @ 名句 @ 古诗 @ 白露诗词 @ 二十四节气 @ 白露

  古诗

  1、《白露》

  作者/王曰敏

  白露点轻霜,云天排雁翔。

  庄稼实饱满,苑柳叶疏黄。

  雀鸟丰年诵,秋虫婉曲扬。

  拈来平仄韵,欣喜入诗行。

  2、白露》

  作者/杜昌海

  露水见晴天,晨光照大千。

  风凉秋果盛,气爽夜空玄。

  幽径山泉涌,坡边谷穗连。

  欲知人快意,丹桂逸香眠。

  3、白露

  作者/赵富有

  节至蝉声退,风来荻絮飞。

  树高沙果醉,塘阔鲤鱼肥。

  回雁心千结,斜阳情万辉。

  而今阡陌秀,人被稻香围。

  4、白露

作者/满洲闲人

秋凉天渐冷,白露月如勾。

长夜梧桐泪,寒原昼草忧。

玄宗悲玉切,后主乱诗求。

千古终成曲,流年寂寞收。

5、白露

作者/谈笑鸿儒

白露近秋风,愁肠寄月中。

病身犹寂寞,霜鬓可陪同。

神马浮云去,丹心碧血空。

功名都幻境,万事水流东。

6、白露

作者/王志友

秋色薄丝寒,凉风纵晚欢。

草芜躯季暮,碧叶镀黄丹。

鸿雁征南路,蒹葭赠玉冠。

淋凝月莎下,晶霔露滋栏。

1、《白露》作者/王曰敏白露点轻霜,云天排雁翔。庄稼实饱满,苑柳叶疏黄。雀鸟丰年诵,秋虫婉曲扬。拈来平仄韵,欣喜入诗行。2、《白露》作者/杜昌海露水见晴天,晨光照大千。风凉秋果盛,气爽夜空玄。幽径山泉涌,坡边谷穗连。欲知人快意,丹桂逸香眠。3、《白露》作者/赵富有节至蝉声退,风来荻絮飞。树高沙果醉,...
104 阅读 朝代:   诗人:
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度