logo
 • 奉酬袭美苦雨见寄
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  奉酬袭美苦雨见寄原文

  松篁交加午阴黑,别是江南烟霭国。顽云猛雨更相欺,
  声似虓号色如墨。茅茨裛烂檐生衣,夜夜化为萤火飞。
  萤飞渐多屋渐薄,一注愁霖当面落。愁霖愁霖尔何错,
  灭顶于余奚所作。既不能赋似陈思王,又不能诗似谢康乐。
  昔年尝过杜子美,亦得高歌破印纸。惯曾掀搅大笔多,
  为我才情也如此。高揖愁霖词未已,披文忽自皮夫子。
  哀弦怨柱合为吟,cL我穷栖蓬藋里。初悲湿翼何由起,
  末欲笺天叩天耳。其如玉女正投壶,笑电霏霏作天喜。
  我本曾无一棱田,平生啸傲空渔船。有时赤脚弄明月,
  踏破五湖光底天。去岁王师东下急,输兵粟尽民相泣。
  伊予不战不耕人,敢怨烝黎无糁粒。不然受性圆如规,
  千姿万态分毫厘。唾壶虎子尽能执,舐痔折枝无所辞。
  有头强方心强直,撑拄颓风不量力。自爱垂名野史中,
  宁论抱困荒城侧。唯君浩叹非庸人,分衣辍饮来相亲。
  横眠木榻忘华荐,对食露葵轻八珍。欲穷玄,凤未白。
  欲怀仙,鲸尚隔。不如驱入醉乡中,只恐醉乡田地窄。

  奉酬袭美苦雨见寄拼音解读

  sōng huáng jiāo jiā wǔ yīn hēi ,bié shì jiāng nán yān ǎi guó 。wán yún měng yǔ gèng xiàng qī ,
  shēng sì xiāo hào sè rú mò 。máo cí yì làn yán shēng yī ,yè yè huà wéi yíng huǒ fēi 。
  yíng fēi jiàn duō wū jiàn báo ,yī zhù chóu lín dāng miàn luò 。chóu lín chóu lín ěr hé cuò ,
  miè dǐng yú yú xī suǒ zuò 。jì bú néng fù sì chén sī wáng ,yòu bú néng shī sì xiè kāng lè 。
  xī nián cháng guò dù zǐ měi ,yì dé gāo gē pò yìn zhǐ 。guàn céng xiān jiǎo dà bǐ duō ,
  wéi wǒ cái qíng yě rú cǐ 。gāo yī chóu lín cí wèi yǐ ,pī wén hū zì pí fū zǐ 。
  āi xián yuàn zhù hé wéi yín ,cLwǒ qióng qī péng dí lǐ 。chū bēi shī yì hé yóu qǐ ,
  mò yù jiān tiān kòu tiān ěr 。qí rú yù nǚ zhèng tóu hú ,xiào diàn fēi fēi zuò tiān xǐ 。
  wǒ běn céng wú yī léng tián ,píng shēng xiào ào kōng yú chuán 。yǒu shí chì jiǎo nòng míng yuè ,
  tà pò wǔ hú guāng dǐ tiān 。qù suì wáng shī dōng xià jí ,shū bīng sù jìn mín xiàng qì 。
  yī yǔ bú zhàn bú gēng rén ,gǎn yuàn zhēng lí wú shēn lì 。bú rán shòu xìng yuán rú guī ,
  qiān zī wàn tài fèn háo lí 。tuò hú hǔ zǐ jìn néng zhí ,shì zhì shé zhī wú suǒ cí 。
  yǒu tóu qiáng fāng xīn qiáng zhí ,chēng zhǔ tuí fēng bú liàng lì 。zì ài chuí míng yě shǐ zhōng ,
  níng lùn bào kùn huāng chéng cè 。wéi jun1 hào tàn fēi yōng rén ,fèn yī chuò yǐn lái xiàng qīn 。
  héng mián mù tà wàng huá jiàn ,duì shí lù kuí qīng bā zhēn 。yù qióng xuán ,fèng wèi bái 。
  yù huái xiān ,jīng shàng gé 。bú rú qū rù zuì xiāng zhōng ,zhī kǒng zuì xiāng tián dì zhǎi 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  587 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度