logo
 • 华清词
  # 古诗大全 # @ 顾云 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  华清词原文

  祥云皓鹤盘碧空,乔松稍稍韵微风。绛节影来,
  朱幡响丁东,相公清斋朝蕊宫。太上符箓龙蛇踪,
  散花天女侍香童。隔烟遥望见云水,弹璈吹凤清珑珑。
  丹砂黄金世可度,愿启一言告仙翁。道门弟子山中客,
  长向山中礼空碧。九色真龙上汉时,愿把霓幢引烟策。

  华清词拼音解读

  xiáng yún hào hè pán bì kōng ,qiáo sōng shāo shāo yùn wēi fēng 。jiàng jiē yǐng lái ,
  zhū fān xiǎng dīng dōng ,xiàng gōng qīng zhāi cháo ruǐ gōng 。tài shàng fú lù lóng shé zōng ,
  sàn huā tiān nǚ shì xiāng tóng 。gé yān yáo wàng jiàn yún shuǐ ,dàn áo chuī fèng qīng lóng lóng 。
  dān shā huáng jīn shì kě dù ,yuàn qǐ yī yán gào xiān wēng 。dào mén dì zǐ shān zhōng kè ,
  zhǎng xiàng shān zhōng lǐ kōng bì 。jiǔ sè zhēn lóng shàng hàn shí ,yuàn bǎ ní zhuàng yǐn yān cè 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  华清词原文 祥云皓鹤盘碧空,乔松稍稍韵微风。绛节影来, 朱幡响丁东,相公清斋朝蕊宫。太上符箓龙蛇踪, 散花天女侍香童。隔烟遥望见云水,弹璈吹凤清珑珑。 丹砂黄金世可度,愿启一言告仙翁。道门弟子山中客, 长向山中礼空碧。九色真龙上汉时,愿把霓幢引烟策。 华清词拼音解读 xiáng yún hào hè pán bì kōng ,qiáo sōng shāo shāo yùn wēi fēng 。jiàng jiē yǐng lái , zhū fān xiǎng dīng dōng ,
  595 阅读 朝代:唐代   诗人:顾云   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!