logo
 • 祝英台近·剪鲛绡
  # 古诗大全 # @ 文廷式 @ 清朝 @ 婉约 @ 春天 @ 写景 @ 抒怀

  祝英台近·剪鲛绡原文

  剪鲛绡,传燕语,黯黯碧草暮。愁望春归,春到更无绪。园林红紫千千,放教狼藉,休但怨、连番风雨。
  谢桥路,十载重约钿车,惊心旧游误。玉佩尘生,此恨奈何许!倚楼极目天涯,天涯尽处,算只有濛濛飞絮。

  清朝

  祝英台近·剪鲛绡拼音解读

  jiǎn jiāo xiāo ,chuán yàn yǔ ,àn àn bì cǎo mù 。chóu wàng chūn guī ,chūn dào gèng wú xù 。yuán lín hóng zǐ qiān qiān ,fàng jiāo láng jiè ,xiū dàn yuàn 、lián fān fēng yǔ 。
  xiè qiáo lù ,shí zǎi zhòng yuē diàn chē ,jīng xīn jiù yóu wù 。yù pèi chén shēng ,cǐ hèn nài hé xǔ !yǐ lóu jí mù tiān yá ,tiān yá jìn chù ,suàn zhī yǒu méng méng fēi xù 。


  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  祝英台近·剪鲛绡注释

  ①鲛绡:轻纱。相传为鲛人所织之绡。②狼藉:散乱不整貌。③钿车:饰以金花之车。

  祝英台近·剪鲛绡评解

   此词借春景以抒怀。连番风雨,红紫狼藉,极目天涯,惟见濛濛飞絮。回首旧游,令人心惊,不禁感慨万千。全词含蓄蕴藉,寄寓殊深。写景抒情,细腻逼真,极有感染力。
  文廷式文廷式(1856~1904),近代词人、学者、维新派思想家。字道希(亦作道羲、道溪),号云阁(亦作芸阁),别号纯常子、罗霄山人、芗德。江西萍乡人。出生于广东潮州,少长岭南,为陈澧入室弟子。光绪十六年(1890年)榜眼。1898年戊戌政变后出走日本。1904年逝世于萍乡。
  1234 阅读 朝代:清朝   诗人:文廷式   类别:婉约,春天,写景,抒怀
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度