logo
 • 药名离合夏日即事三首
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  药名离合夏日即事三首原文

  乘屐著来幽砌滑,石罂煎得远泉甘。
  草堂只待新秋景,天色微凉酒半酣。
  避暑最须从朴野,葛巾筠席更相当。
  归来又好乘凉钓,藤蔓阴阴著雨香。
  窗外晓帘还自卷,柏烟兰露思晴空。
  青箱有意终须续,断简遗编一半通。

  药名离合夏日即事三首拼音解读

  chéng jī zhe lái yōu qì huá ,shí yīng jiān dé yuǎn quán gān 。
  cǎo táng zhī dài xīn qiū jǐng ,tiān sè wēi liáng jiǔ bàn hān 。
  bì shǔ zuì xū cóng pǔ yě ,gě jīn jun1 xí gèng xiàng dāng 。
  guī lái yòu hǎo chéng liáng diào ,téng màn yīn yīn zhe yǔ xiāng 。
  chuāng wài xiǎo lián hái zì juàn ,bǎi yān lán lù sī qíng kōng 。
  qīng xiāng yǒu yì zhōng xū xù ,duàn jiǎn yí biān yī bàn tōng 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  262 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!