logo
 • 望海潮·自题小影
  # 古诗大全 # @ 谭嗣同 @ 先秦 @ 豪放

  望海潮·自题小影原文

  曾经沧海,又来沙漠,四千里外关河。骨相①空谈,肠轮自转,回头十八年过。春梦醒来么?对春帆细雨,独自吟哦。惟有瓶花,数枝相伴不须多。寒江才脱渔蓑。剩风尘面貌,自看如何?鉴不因人,形还问影,岂缘醉后颜酡?拔剑欲高歌。有几根侠骨,禁得揉搓?忽说此人是我,睁眼细瞧科。

  望海潮·自题小影拼音解读

  céng jīng cāng hǎi ,yòu lái shā mò ,sì qiān lǐ wài guān hé 。gǔ xiàng ①kōng tán ,cháng lún zì zhuǎn ,huí tóu shí bā nián guò 。chūn mèng xǐng lái me ?duì chūn fān xì yǔ ,dú zì yín ò 。wéi yǒu píng huā ,shù zhī xiàng bàn bú xū duō 。hán jiāng cái tuō yú suō 。shèng fēng chén miàn mào ,zì kàn rú hé ?jiàn bú yīn rén ,xíng hái wèn yǐng ,qǐ yuán zuì hòu yán tuó ?bá jiàn yù gāo gē 。yǒu jǐ gēn xiá gǔ ,jìn dé róu cuō ?hū shuō cǐ rén shì wǒ ,zhēng yǎn xì qiáo kē 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  望海潮·自题小影注释

  ①骨相:人的体格状貌,古人常以此估测一个人的前程后事。②颜酡:饮酒脸红。周履靖《拂霓裳·和晏同叔》词:“金尊频劝饮,俄顷已酡颜。”③科:古典戏剧中表示动作的用词。

  望海潮·自题小影赏析

   谭嗣同的这首自题小影,上片“曾经”三句,先写自己年来踪迹,他小时居京师,十三岁随其父外放甘肃,十五岁回湖南浏阳拜师读书,再返西北,天南海北,道路遥远,故颇多感慨。“骨相空谈”三句,谓己少有壮志,从骨相看,必成大业,但岁月匆匆已历十八春秋,却一事无成,只有肠轮自转,暗自感叹。“春梦”三句转入小影,曾对春帆细雨,做过美丽的人生之梦,回首十八年春秋,无所作为,他只有对己大喝一声“春梦醒来”。面对小影前的几枝瓶花,他想到国事日非,外侮迭至,真是百感交集,郁塞难抑。

  先秦

   下片从写小影转而写自身。从湖南水乡来到西北高原,对镜自照,风尘满面,镜中人与影中人对比,镜不随人意,那醉后的红颜,实为风尘所致。还想慷慨高歌,但对现实的失望,使他发出“有几根侠骨,禁得揉搓”的慨叹,再看镜中之人那风尘挂面的模样,他几乎不能相信那就是自己。

   全篇借题小影而抒壮志消磨,事业难成的感慨,表现了词人从青少年时期就有怀抱的雄心壮志,和壮志难酬的抑塞之感,慷慨激昂,颇见风骨,正如词人所评:“尚觉微有骨气”。

  谭嗣同谭嗣同(1865-1898),字复生,号壮飞,湖南浏阳人。为著名的「戊戌六君子」之一。其代表作《仁学》,对封建君主专制制度进行了强烈的抨击。他的诗感情真挚,志趣豪迈,境界恢弘,笔力遒劲。有《谭嗣同全集》遗世。
  1119 阅读 朝代:先秦   诗人:谭嗣同   类别:豪放
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度