logo
 • 春坊正字剑子歌
  # 古诗大全 # @ 李贺 @ 唐朝 @ 咏剑

  唐朝

  春坊正字剑子歌原文

  先辈匣中三尺水,曾入吴潭斩龙子。
  隙月斜明刮露寒,练带平铺吹不起。
  蛟胎皮老蒺藜刺,鸊鹈淬花白鹇尾。
  直是荆轲一片心,莫教照见春坊字。
  挼丝团金悬簏簌,神光欲截蓝田玉。
  提出西方白帝惊,嗷嗷鬼母秋郊哭。

  春坊正字剑子歌拼音解读

  xiān bèi xiá zhōng sān chǐ shuǐ ,céng rù wú tán zhǎn lóng zǐ 。
  xì yuè xié míng guā lù hán ,liàn dài píng pù chuī bú qǐ 。
  jiāo tāi pí lǎo jí lí cì ,bì tí cuì huā bái xián wěi 。
  zhí shì jīng kē yī piàn xīn ,mò jiāo zhào jiàn chūn fāng zì 。
  luò sī tuán jīn xuán lù sù ,shén guāng yù jié lán tián yù 。
  tí chū xī fāng bái dì jīng ,áo áo guǐ mǔ qiū jiāo kū 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  李贺李贺(790-816),字长吉,河南昌谷(今河南省宜阳县)人。唐皇室远支。因父亲名晋肃,「晋」、「进」同音,不得参加进士科考试,堵塞了仕进之路,仅作过几年奉礼郎(管宗庙祭祀司仪一类事务的从九品小官)。他对这种低微的职务很不满,年少失意,心情抑郁,再加上刻苦作诗,损害了身体,年仅二十七岁就逝世了。李贺早年即工诗,很有才名,受知于韩愈、皇甫湜。他继承了《楚辞》的浪漫主义精神,又从汉魏六朝乐府及萧梁艳体诗多所汲取,以丰富的想象力和新颖诡异的语言,表现出幽奇神秘的意境,要凌驾大自然而创造出新奇幽美的艺术境界,形成了自己的独创风格,并对中晚唐某些诗人发生了一些影响。他的诗大都构思奇特,意境怪诞、想象丰富,语言新颖诡异。但由于仕进无路,少年失意,使他生活孤寂,性情冷僻,诗中常带有感伤、消沉的情调。他作诗态度严肃,冥索苦思,命意遣词,都力求深刻、独到。
  2293 阅读 朝代:唐朝   诗人:李贺   类别:咏剑
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度