logo
 • 关于中元节祭祖的古诗
  # 古诗大全 # @ 名句 @ 古诗 @ 祭祖 @ 鬼节 @ 中元节

  古诗

  1、《中元作》

  唐·李商隐

  绛节飘飖宫国来,中元朝拜上清回。

  羊权须得金条脱,温峤终虚玉镜台。

  曾省惊眠闻雨过,不知迷路为花开。

  有娀未抵瀛洲远,青雀如何鸩鸟媒。

  2、《中元日赠张尊师》

  唐·令孤楚

  偶来人世值中元,不献元都未日闲。

  寂寂焚香在仙观,知师遥礼玉京山。

  3、《中元日观法事》

  唐·卢拱

  西孟逢秋序,三元得气中。

  云迎碧落步,章奏玉皇宫。

  坛滴槐花露,香飘柏子风。

  羽衣凌缥缈,瑶毂转虚空。

  久慕餐霞客,常悲习蓼虫。

  青囊如可授,从此访鸿蒙。

  4、《中元夜》

唐·李郢

江南水寺中元夜,金粟栏边见月娥。

红烛影回仙态近,翠环光动见人多。

香飘彩殿凝兰麝,露绕青衣杂绮罗。

湘水夜空巫峡远,不知归路欲如何。

5、《中元观法事步虚虚》

【唐】殷尧藩

兀都开秘录,白石礼先生。

上界秋光净,中元夜气清。

星辰朝帝处,惊鹤步虚声。

玉洞花长发,珠宫月最明。

扫坛天地肃,投简鬼神惊。

傥赐刀圭药,还留不死名。

6、《中元夜寄道侣》

唐·陆龟蒙

橘斋风露已清余,东郭先生病未除。

孤枕易为蛩破梦,短檐难得燕传书。

广云披日君应近,倒影栽花我尚疏。

唯羡羽人襟似水,平持旄节步空虚。

1、《中元作》唐·李商隐绛节飘飖宫国来,中元朝拜上清回。羊权须得金条脱,温峤终虚玉镜台。曾省惊眠闻雨过,不知迷路为花开。有娀未抵瀛洲远,青雀如何鸩鸟媒。2、《中元日赠张尊师》唐·令孤楚偶来人世值中元,不献元都未日闲。寂寂焚香在仙观,知师遥礼玉京山。3、《中元日观法事》唐·卢拱西孟逢秋序,三元得气中。...
102 阅读 朝代:   诗人:
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度