logo
 • 满江红·送廖叔仁赴阙
  # 古诗大全 # @ 严羽 @ 清朝 @ 离别

  满江红·送廖叔仁赴阙原文

  日近觚棱,秋渐满、蓬莱双阙。
  正钱塘江上,潮头如雪。
  把酒送君天上去,琼玉琚玉佩軝鸿列。
  丈夫儿、富贵等浮云,看名节。
  天下事,吾能说;今老矣,空凝绝。
  对西风慷慨,唾壶歌缺。
  不洒世间儿女泪,难堪亲友中年别。
  问相思、他日镜中看,萧萧发。

  满江红·送廖叔仁赴阙拼音解读

  rì jìn gū léng ,qiū jiàn mǎn 、péng lái shuāng què 。
  zhèng qián táng jiāng shàng ,cháo tóu rú xuě 。
  bǎ jiǔ sòng jun1 tiān shàng qù ,qióng yù jū yù pèi qí hóng liè 。
  zhàng fū ér 、fù guì děng fú yún ,kàn míng jiē 。
  tiān xià shì ,wú néng shuō ;jīn lǎo yǐ ,kōng níng jué 。
  duì xī fēng kāng kǎi ,tuò hú gē quē 。
  bú sǎ shì jiān ér nǚ lèi ,nán kān qīn yǒu zhōng nián bié 。
  wèn xiàng sī 、tā rì jìng zhōng kàn ,xiāo xiāo fā 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  满江红·送廖叔仁赴阙创作背景

   这首词写得气势豪迈,饶有兴味。将作者的那种淡薄功名、慷慨悲歌的气韵,生动地表达了出来。

  清朝

   它是作者送友人廖叔仁去京城赴任时所作。廖叔仁,生平不详。阙,宫阙,这里指南宋朝廷。“日近”两句是说临安的宫殿巍峨,高高的觚菱仿佛接近红日,宫廷一带秋色也颇浓了。临安附近,钱塘江每年阴历八月涨潮,极为壮观。“正钱塘江上,潮头如雪”点明时间地点,说廖叔仁于秋天去京城临安。“富贵等浮云”,不慕富贵,视若浮云。这两句是勉励廖叔仁,说大丈夫应当不贪求富贵,而要看重名誉节操。

   “天下事,吾能说”表明作者关心国家大事,有见识,有主张。“今老矣,空凝绝”,抒发自己政治抱负和才能不能施展,如今垂垂老矣,留下的只是满怀愁绪了。结句说:与廖叔仁分手后,若问相思之情何如,只要今后在镜中看到满头萧萧白发,便可说明愁绪之深了。

  满江红·送廖叔仁赴阙鉴赏

   本词上片着重叙事,写廖叔仁于秋天去朝廷任职,勉励他要重名节而轻富贵;下片着重抒情,慨叹自己关心国事,有政治抱负,虽年老不变,但仕途失意,最后抒发与廖叔仁分手的伤感。

   全词写得气势豪迈,风格雄壮,上片描绘临安宫殿雄伟,并以钱塘怒潮作陪衬,众臣整齐肃穆,显得形象雄伟,境界开阔。“丈夫儿”两句,劝友人砥砺名节,言辞慷慨,语言峭劲有力。下片先诉说自己有政治见识和才能,志不伸,但雄心未已。词中连用的四个简短的三字句,在语气上形成短促顿挫,从而更有效地表达了作者的这种矛盾、焦急的心情。“对西风”两句,借典抒情,壮怀激烈,是这首词豪迈雄健格调的最激越处。末尾仍回到送别的本题上来,表现了送别的伤感,但仍然气豪笔健。“不洒”两句,是对偶句,化用成语典故而不露斧凿痕迹,显示出作者的语言功力。

  严羽,南宋诗论家、诗人。字丹丘,一字仪卿,自号沧浪逋客,世称严沧浪。邵武莒溪(今福建省邵武市莒溪)人。生卒年不详,据其诗推知主要生活于理宗在位期间,至度宗即位时仍在世。一生未曾出仕,大半隐居在家乡,与同宗严仁、严参齐名,号“三严”;又与严肃、严参等8人,号“九严”。严羽论诗推重汉魏盛唐、号召学古,所著《沧浪诗话》名重于世,被誉为宋、元、明、清四朝诗话第一人。
  1180 阅读 朝代:清朝   诗人:严羽   类别:离别
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度