logo
 • 天威行
  # 古诗大全 # @ 顾云 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  天威行原文

  蛮岭高,蛮海阔,去舸回艘投此歇。一夜舟人得梦间,
  草草相呼一时发。飓风忽起云颠狂,波涛摆掣鱼龙僵。
  海神怕急上岸走,山燕股栗入石藏。金蛇飞状霍闪过,
  白日倒挂银绳长。轰轰砢砢雷车转,霹雳一声天地战。
  风定云开始望看,万里青山分两片。车遥遥,马阗阗,
  平如砥,直如弦。云南八国万部落,皆知此路来朝天。
  耿恭拜出井底水,广利刺开山上泉。若论终古济物意,
  二将之功皆小焉。

  天威行拼音解读

  mán lǐng gāo ,mán hǎi kuò ,qù gě huí sōu tóu cǐ xiē 。yī yè zhōu rén dé mèng jiān ,
  cǎo cǎo xiàng hū yī shí fā 。jù fēng hū qǐ yún diān kuáng ,bō tāo bǎi chè yú lóng jiāng 。
  hǎi shén pà jí shàng àn zǒu ,shān yàn gǔ lì rù shí cáng 。jīn shé fēi zhuàng huò shǎn guò ,
  bái rì dǎo guà yín shéng zhǎng 。hōng hōng luǒ luǒ léi chē zhuǎn ,pī lì yī shēng tiān dì zhàn 。
  fēng dìng yún kāi shǐ wàng kàn ,wàn lǐ qīng shān fèn liǎng piàn 。chē yáo yáo ,mǎ tián tián ,
  píng rú dǐ ,zhí rú xián 。yún nán bā guó wàn bù luò ,jiē zhī cǐ lù lái cháo tiān 。
  gěng gōng bài chū jǐng dǐ shuǐ ,guǎng lì cì kāi shān shàng quán 。ruò lùn zhōng gǔ jì wù yì ,
  èr jiāng zhī gōng jiē xiǎo yān 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  天威行原文 蛮岭高,蛮海阔,去舸回艘投此歇。一夜舟人得梦间, 草草相呼一时发。飓风忽起云颠狂,波涛摆掣鱼龙僵。 海神怕急上岸走,山燕股栗入石藏。金蛇飞状霍闪过, 白日倒挂银绳长。轰轰砢砢雷车转,霹雳一声天地战。 风定云开始望看,万里青山分两片。车遥遥,马阗阗, 平如砥,直如弦。云南八国万部落,皆知此路来朝天。 耿恭拜出井底水,广利刺开山上泉。若论终古济物意, 二将之功皆小焉。 天威行拼音解读 mán lǐng gāo ,mán hǎi kuò ,qù gě huí sōu tóu
  657 阅读 朝代:唐代   诗人:顾云   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度