logo
 • 芭蕉(照见芭蕉叶上诗)
  # 古诗大全 # @ 释善珍 @ 宋朝 @ 咏物

  宋朝

  芭蕉(照见芭蕉叶上诗)原文

  瓦沟月暗乱萤飞,照见芭蕉叶上诗。
  忆得前时吟最苦,自携残烛拂蛛丝。

  芭蕉(照见芭蕉叶上诗)拼音解读

  wǎ gōu yuè àn luàn yíng fēi ,zhào jiàn bā jiāo yè shàng shī 。
  yì dé qián shí yín zuì kǔ ,zì xié cán zhú fú zhū sī 。

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

  释善珍(1194年-1277年),南宋后期浙江余杭径山寺高僧,字藏叟,俗姓吕,泉州南安(今福建省南安县)人,年十三落发,十六游方,至杭,受具足戒。谒妙峰善公于灵隐,入室悟旨。历住里之光孝、承天,安吉之思溪圆觉、福之雪峰等寺。后诏移四明之育王、临安之径山。端宗景炎二年五月示寂,年八十四。有《藏叟摘稿》二卷。事见《补续高僧传》卷一一、《续灯正统》卷一一。。受戒后,入杭州西湖灵隐寺参妙峰之善禅师,入室悟旨,承嗣其法。珍公承嗣后,大开法筵,振杨歧宗风,道誉甚隆。历主光孝、承天、雪峰诸寺,后奉诏主持径山。能诗,以五律见长,抒写性灵,委婉可讽。 珍公作诗,往往不重修饰,直抒胸臆,是其真实情感的流露。珍公享年八十有四,古稀之后,仍奔波于各大丛林间,过的是近于苦行的辛苦生涯。珍公所住之寺,大多在闽浙山林水乡,皆具独特的山水胜景。以上三者,构成了珍公诗歌的特色:真实、沉郁、秀逸。诗人并不能向壁虚构,他必须受事物的感动,情景的启迪,环境的诱导。珍公固然是道行卓著的高僧,他也是诗人,也脱不了这个规律。

  4835 阅读 朝代:宋朝   诗人:释善珍   类别:咏物
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度