logo
 • 和袭美馆娃宫怀古五绝
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  和袭美馆娃宫怀古五绝原文

  三千虽衣水犀珠,半夜夫差国暗屠。
  犹有八人皆二八,独教西子占亡吴。
  一宫花渚漾涟漪,俀堕鸦鬟出茧眉。
  可料座中歌舞袖,便将残节拂降旗。
  几多云榭倚青冥,越焰烧来一片平。
  此地最应沾恨血,至今春草不匀生。
  江色分明练绕台,战帆遥隔绮疏开。
  波神自厌荒淫主,勾践楼船稳帖来。
  宝袜香綦碎晓尘,乱兵谁惜似花人。
  伯劳应是精灵使,犹向残阳泣暮春。

  和袭美馆娃宫怀古五绝拼音解读

  sān qiān suī yī shuǐ xī zhū ,bàn yè fū chà guó àn tú 。
  yóu yǒu bā rén jiē èr bā ,dú jiāo xī zǐ zhàn wáng wú 。
  yī gōng huā zhǔ yàng lián yī ,tuǐ duò yā huán chū jiǎn méi 。
  kě liào zuò zhōng gē wǔ xiù ,biàn jiāng cán jiē fú jiàng qí 。
  jǐ duō yún xiè yǐ qīng míng ,yuè yàn shāo lái yī piàn píng 。
  cǐ dì zuì yīng zhān hèn xuè ,zhì jīn chūn cǎo bú yún shēng 。
  jiāng sè fèn míng liàn rào tái ,zhàn fān yáo gé qǐ shū kāi 。
  bō shén zì yàn huāng yín zhǔ ,gōu jiàn lóu chuán wěn tiē lái 。
  bǎo wà xiāng qí suì xiǎo chén ,luàn bīng shuí xī sì huā rén 。
  bó láo yīng shì jīng líng shǐ ,yóu xiàng cán yáng qì mù chūn 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  295 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度