logo
 • 奉和袭美怀华阳润卿博士三首
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  奉和袭美怀华阳润卿博士三首原文

  几降真官授隐书,洛公曾到梦中无。眉间入静三辰影,
  肘后通灵五岳图。北洞树形如曲盖,东凹山色入薰炉。
  金墟福地能容否,愿作冈前蒋负刍。
  火景应难到洞宫,萧闲堂冷任天风。谈玄麈尾抛云底,
  服散龙胎在酒中。有路还将赤城接,无泉不共紫河通。
  奇编早晚教传授,免以神仙问葛洪。
  终日焚香礼洞云,更思琪树转劳神。曾寻下泊常经月,
  不到中峰又累春。仙道最高黄玉箓,暑天偏称白纶巾。
  清斋若见茅司命,乞取朱儿十二斤。

  奉和袭美怀华阳润卿博士三首拼音解读

  jǐ jiàng zhēn guān shòu yǐn shū ,luò gōng céng dào mèng zhōng wú 。méi jiān rù jìng sān chén yǐng ,
  zhǒu hòu tōng líng wǔ yuè tú 。běi dòng shù xíng rú qǔ gài ,dōng āo shān sè rù xūn lú 。
  jīn xū fú dì néng róng fǒu ,yuàn zuò gāng qián jiǎng fù chú 。
  huǒ jǐng yīng nán dào dòng gōng ,xiāo xián táng lěng rèn tiān fēng 。tán xuán zhǔ wěi pāo yún dǐ ,
  fú sàn lóng tāi zài jiǔ zhōng 。yǒu lù hái jiāng chì chéng jiē ,wú quán bú gòng zǐ hé tōng 。
  qí biān zǎo wǎn jiāo chuán shòu ,miǎn yǐ shén xiān wèn gě hóng 。
  zhōng rì fén xiāng lǐ dòng yún ,gèng sī qí shù zhuǎn láo shén 。céng xún xià bó cháng jīng yuè ,
  bú dào zhōng fēng yòu lèi chūn 。xiān dào zuì gāo huáng yù lù ,shǔ tiān piān chēng bái lún jīn 。
  qīng zhāi ruò jiàn máo sī mìng ,qǐ qǔ zhū ér shí èr jīn 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  282 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!