logo
 • 丹阳道中寄友生
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  丹阳道中寄友生原文

  烟树绿微微,春流浸竹扉。短蓑携稚去,孤艇载鱼归。
  海俗芦编室,村娃练束衣。旧栽奴橘老,新刈女桑肥。
  锦鲤冲风掷,丝禽掠浪飞。短亭幽径入,陈庙数峰围。
  地废金牛暗,陵荒石兽稀。思君同一望,帆上怨馀晖。

  丹阳道中寄友生拼音解读

  yān shù lǜ wēi wēi ,chūn liú jìn zhú fēi 。duǎn suō xié zhì qù ,gū tǐng zǎi yú guī 。
  hǎi sú lú biān shì ,cūn wá liàn shù yī 。jiù zāi nú jú lǎo ,xīn yì nǚ sāng féi 。
  jǐn lǐ chōng fēng zhì ,sī qín luě làng fēi 。duǎn tíng yōu jìng rù ,chén miào shù fēng wéi 。
  dì fèi jīn niú àn ,líng huāng shí shòu xī 。sī jun1 tóng yī wàng ,fān shàng yuàn yú huī 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  477 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度