logo
 • 携仙箓九首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  携仙箓九首原文

  岳北秋空渭北川,晴云渐薄薄如烟。
  坐来还见微风起,吹散残阳一片蝉。
  一半晴空一半云,远笼仙掌日初曛。
  洞天有路不知处,绝顶异香难更闻。
  决事还须更事酬,清谭妙理一时休。
  渔翁亦被机心误,眼暗汀边结钓钩。
  迹不趋时分不侯,功名身外最悠悠。
  听君总画麒麟阁,还我闲眠舴艋舟。
  仙凡路阻两难留,烟树人间一片秋。
  若道阴功能济活,且将方寸自焚修。
  若有阴功救未然,玉皇品籍亦搜贤。
  应知谭笑还高谢,别就沧洲赞上仙。
  英名何用苦搜奇,不朽才销一句诗。
  却赖风波阻三岛,老臣犹得恋明时。
  剪取红云剩写诗,年年高会趁花时。
  水精楼阁分明见,只欠霞浆别著旗。
  此生得作太平人,只向尘中便出尘。
  移取碧桃花万树,年年自乐故乡春。

  携仙箓九首拼音解读

  yuè běi qiū kōng wèi běi chuān ,qíng yún jiàn báo báo rú yān 。
  zuò lái hái jiàn wēi fēng qǐ ,chuī sàn cán yáng yī piàn chán 。
  yī bàn qíng kōng yī bàn yún ,yuǎn lóng xiān zhǎng rì chū xūn 。
  dòng tiān yǒu lù bú zhī chù ,jué dǐng yì xiāng nán gèng wén 。
  jué shì hái xū gèng shì chóu ,qīng tán miào lǐ yī shí xiū 。
  yú wēng yì bèi jī xīn wù ,yǎn àn tīng biān jié diào gōu 。
  jì bú qū shí fèn bú hóu ,gōng míng shēn wài zuì yōu yōu 。
  tīng jun1 zǒng huà qí lín gé ,hái wǒ xián mián zé měng zhōu 。
  xiān fán lù zǔ liǎng nán liú ,yān shù rén jiān yī piàn qiū 。
  ruò dào yīn gōng néng jì huó ,qiě jiāng fāng cùn zì fén xiū 。
  ruò yǒu yīn gōng jiù wèi rán ,yù huáng pǐn jí yì sōu xián 。
  yīng zhī tán xiào hái gāo xiè ,bié jiù cāng zhōu zàn shàng xiān 。
  yīng míng hé yòng kǔ sōu qí ,bú xiǔ cái xiāo yī jù shī 。
  què lài fēng bō zǔ sān dǎo ,lǎo chén yóu dé liàn míng shí 。
  jiǎn qǔ hóng yún shèng xiě shī ,nián nián gāo huì chèn huā shí 。
  shuǐ jīng lóu gé fèn míng jiàn ,zhī qiàn xiá jiāng bié zhe qí 。
  cǐ shēng dé zuò tài píng rén ,zhī xiàng chén zhōng biàn chū chén 。
  yí qǔ bì táo huā wàn shù ,nián nián zì lè gù xiāng chūn 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  187 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度