logo
 • 和袭美虎丘寺西小溪闲泛三绝
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  和袭美虎丘寺西小溪闲泛三绝原文

  树号相思枝拂地,鸟语提壶声满溪。
  云涯一里千万曲,直是渔翁行也迷。
  荒柳卧波浑似困,宿云遮坞未全痴。
  云情柳意萧萧会,若问诸馀总不知。
  每逢孤屿一倚楫,便欲狂歌同采薇。
  任是烟萝中待月,不妨欹枕扣舷归。

  和袭美虎丘寺西小溪闲泛三绝拼音解读

  shù hào xiàng sī zhī fú dì ,niǎo yǔ tí hú shēng mǎn xī 。
  yún yá yī lǐ qiān wàn qǔ ,zhí shì yú wēng háng yě mí 。
  huāng liǔ wò bō hún sì kùn ,xiǔ yún zhē wù wèi quán chī 。
  yún qíng liǔ yì xiāo xiāo huì ,ruò wèn zhū yú zǒng bú zhī 。
  měi féng gū yǔ yī yǐ jí ,biàn yù kuáng gē tóng cǎi wēi 。
  rèn shì yān luó zhōng dài yuè ,bú fáng yī zhěn kòu xián guī 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  151 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度