logo
 • 杂题九首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  杂题九首原文

  病来胜未病,名缚便忘名。今日甘为客,当时注愍征。
  暑湿深山雨,荒居破屋灯。此生无忏处,此去作高僧。
  不须频怅望,且喜脱喧嚣。亦有终焉意,陂南看稻苗。
  楼带猿吟迥,庭容鹤舞宽。z4书因阅画,封药偶和丹。
  宴罢论诗久,亭高拜表频。岸香蕃舶月,洲色海烟春。
  驿步堤萦阁,军城鼓振桥。鸥和湖雁下,雪隔岭梅飘。
  带雪南山道,和钟北阙明。太平当共贺,开化喝来声。
  舴艋猿偷上,蜻蜓燕竞飞。樵香烧桂子,苔湿挂莎衣。
  溪涨渔家近,烟收鸟道高。松花飘可惜,睡里洒离骚。

  杂题九首拼音解读

  bìng lái shèng wèi bìng ,míng fù biàn wàng míng 。jīn rì gān wéi kè ,dāng shí zhù mǐn zhēng 。
  shǔ shī shēn shān yǔ ,huāng jū pò wū dēng 。cǐ shēng wú chàn chù ,cǐ qù zuò gāo sēng 。
  bú xū pín chàng wàng ,qiě xǐ tuō xuān xiāo 。yì yǒu zhōng yān yì ,bēi nán kàn dào miáo 。
  lóu dài yuán yín jiǒng ,tíng róng hè wǔ kuān 。z4shū yīn yuè huà ,fēng yào ǒu hé dān 。
  yàn bà lùn shī jiǔ ,tíng gāo bài biǎo pín 。àn xiāng fān bó yuè ,zhōu sè hǎi yān chūn 。
  yì bù dī yíng gé ,jun1 chéng gǔ zhèn qiáo 。ōu hé hú yàn xià ,xuě gé lǐng méi piāo 。
  dài xuě nán shān dào ,hé zhōng běi què míng 。tài píng dāng gòng hè ,kāi huà hē lái shēng 。
  zé měng yuán tōu shàng ,qīng tíng yàn jìng fēi 。qiáo xiāng shāo guì zǐ ,tái shī guà shā yī 。
  xī zhǎng yú jiā jìn ,yān shōu niǎo dào gāo 。sōng huā piāo kě xī ,shuì lǐ sǎ lí sāo 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  586 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度