logo
 • 喜山鹊初归三首
  # 古诗大全 # @ 司空图 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  喜山鹊初归三首原文

  翠衿红觜便知机,久避重罗稳处飞。
  只为从来偏护惜,窗前今贺主人归。
  山中只是惜珍禽,语不分明识尔心。
  若使解言天下事,燕台今筑几千金。
  阻他罗网到柴扉,不奈偷仓雀转肥。
  赖尔林塘添景趣,剩留山果引教归。

  喜山鹊初归三首拼音解读

  cuì jīn hóng zī biàn zhī jī ,jiǔ bì zhòng luó wěn chù fēi 。
  zhī wéi cóng lái piān hù xī ,chuāng qián jīn hè zhǔ rén guī 。
  shān zhōng zhī shì xī zhēn qín ,yǔ bú fèn míng shí ěr xīn 。
  ruò shǐ jiě yán tiān xià shì ,yàn tái jīn zhù jǐ qiān jīn 。
  zǔ tā luó wǎng dào chái fēi ,bú nài tōu cāng què zhuǎn féi 。
  lài ěr lín táng tiān jǐng qù ,shèng liú shān guǒ yǐn jiāo guī 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  司空图司空图(837~908)晚唐诗人、诗论家。字表圣,自号知非子,又号耐辱居士。祖籍临淮(今安徽泗县东南),自幼随家迁居河中虞乡(今山西永济)。唐懿宗咸通十年(869年)应试,擢进士上第,天复四年(904年),朱全忠召为礼部尚书,司空图佯装老朽不任事,被放还。后梁开平二年(908年),唐哀帝被弑,他绝食而死,终年七十二岁。司空图成就主要在诗论,《二十四诗品》为不朽之作。《全唐诗》收诗三卷。
  59 阅读 朝代:唐代   诗人:司空图   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!