logo
 • 风人诗四首
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  风人诗四首原文

  十万全师出,遥知正忆君。一心如瑞麦,长作两岐分。
  破檗供朝爨,须怜是苦辛。晓天窥落宿,谁识独醒人。
  旦日思双屦,明时愿早谐。丹青传四渎,难写是秋怀。
  闻道更新帜,多应发旧旗。征衣无伴捣,独处自然悲。

  风人诗四首拼音解读

  shí wàn quán shī chū ,yáo zhī zhèng yì jun1 。yī xīn rú ruì mài ,zhǎng zuò liǎng qí fèn 。
  pò bò gòng cháo cuàn ,xū lián shì kǔ xīn 。xiǎo tiān kuī luò xiǔ ,shuí shí dú xǐng rén 。
  dàn rì sī shuāng jù ,míng shí yuàn zǎo xié 。dān qīng chuán sì dú ,nán xiě shì qiū huái 。
  wén dào gèng xīn zhì ,duō yīng fā jiù qí 。zhēng yī wú bàn dǎo ,dú chù zì rán bēi 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  94 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度