logo
 • 和袭美寒日书斋即事三首,每篇各用一韵
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  和袭美寒日书斋即事三首,每篇各用一韵原文

  不必探幽上郁冈,公斋吟啸亦何妨。唯求薏苡供僧食,
  别著氍毹待客床。春近带烟分短蕙,晓来冲雪撼疏篁。
  馀杭山酒犹封在,遥嘱高人未肯尝。
  已上星津八月槎,文通犹自学丹砂。仙经写得空三洞,
  隐士招来别九华。静对真图呼绿齿,偶开神室问黄芽。
  方诸更是怜才子,锡赉于君合有差。
  名价皆酬百万馀,尚怜方丈讲玄虚。西都宾问曾成赋,
  东海人求近著书。茅洞烟霞侵寤寐,檀溪风月挂樵渔。
  清朝还要廷臣在,两地宁容便结庐。

  和袭美寒日书斋即事三首,每篇各用一韵拼音解读

  bú bì tàn yōu shàng yù gāng ,gōng zhāi yín xiào yì hé fáng 。wéi qiú yì yǐ gòng sēng shí ,
  bié zhe qú shū dài kè chuáng 。chūn jìn dài yān fèn duǎn huì ,xiǎo lái chōng xuě hàn shū huáng 。
  yú háng shān jiǔ yóu fēng zài ,yáo zhǔ gāo rén wèi kěn cháng 。
  yǐ shàng xīng jīn bā yuè chá ,wén tōng yóu zì xué dān shā 。xiān jīng xiě dé kōng sān dòng ,
  yǐn shì zhāo lái bié jiǔ huá 。jìng duì zhēn tú hū lǜ chǐ ,ǒu kāi shén shì wèn huáng yá 。
  fāng zhū gèng shì lián cái zǐ ,xī lài yú jun1 hé yǒu chà 。
  míng jià jiē chóu bǎi wàn yú ,shàng lián fāng zhàng jiǎng xuán xū 。xī dōu bīn wèn céng chéng fù ,
  dōng hǎi rén qiú jìn zhe shū 。máo dòng yān xiá qīn wù mèi ,tán xī fēng yuè guà qiáo yú 。
  qīng cháo hái yào tíng chén zài ,liǎng dì níng róng biàn jié lú 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  396 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度