logo
 • 陪金陵府相中堂夜宴
  # 古诗大全 # @ 韦庄 @ 唐朝 @ 忧国忧民

  唐朝

  陪金陵府相中堂夜宴原文

  满耳笙歌满眼花,满楼珠翠胜吴娃。
  因知海上神仙窟,只似人间富贵家。
  绣户夜攒红烛市,舞衣晴曳碧天霞。
  却愁宴罢青娥散,扬子江头月半斜。

  陪金陵府相中堂夜宴拼音解读

  mǎn ěr shēng gē mǎn yǎn huā ,mǎn lóu zhū cuì shèng wú wá 。
  yīn zhī hǎi shàng shén xiān kū ,zhī sì rén jiān fù guì jiā 。
  xiù hù yè zǎn hóng zhú shì ,wǔ yī qíng yè bì tiān xiá 。
  què chóu yàn bà qīng é sàn ,yáng zǐ jiāng tóu yuè bàn xié 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  韦庄韦庄(836─910),字端己,长安杜陵(今陕西西安市东南)人。是诗人韦应物的后代。早年屡试不第,直到乾宁元年(894)年近六十方考取进士,任校书郎。李询为两川宣瑜和协使,召为判官,奉使入蜀,归朝后升任左补阙。天复元年(901),入蜀为王建掌书记,自此终身仕蜀。天祐四年(907)劝王建称帝,为左散骑常侍,判中书门下事,定开国制度。官终吏部侍郎兼平章事。工诗,多以伤时、感旧、离情、怀古为主题,其律诗,圆稳整赡,音调浏亮,绝句情致深婉,包蕴丰厚,发人深思;尤工词,与温庭筠同为「花间派」代表作家,并称「温韦」。其词多写自身的生活体验和上层社会之冶游享乐生活及离情别绪,善用白描手法,词风清丽。《全唐诗》录存其诗六卷,录诗三百一十六首。另有《浣花词》辑本,存词五十五首。
  4942 阅读 朝代:唐朝   诗人:韦庄   类别:忧国忧民
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度