logo
 • 奉和袭美夏景冲澹偶作次韵二首
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  奉和袭美夏景冲澹偶作次韵二首原文

  蝉雀参差在扇纱,竹襟轻利箨冠斜。垆中有酒文园会,
  琴上无弦靖节家。芝畹烟霞全覆穗,橘洲风浪半浮花。
  闲思两地忘名者,不信人间发解华。
  只于池曲象山幽,便是潇湘浸石楼。斜拂芡盘轻鹜下,
  细穿菱线小鲵游。闲开茗焙尝须遍,醉拨书帷卧始休。
  莫道仙家无好爵,方诸还拜碧琳侯。

  奉和袭美夏景冲澹偶作次韵二首拼音解读

  chán què cān chà zài shàn shā ,zhú jīn qīng lì tuò guàn xié 。lú zhōng yǒu jiǔ wén yuán huì ,
  qín shàng wú xián jìng jiē jiā 。zhī wǎn yān xiá quán fù suì ,jú zhōu fēng làng bàn fú huā 。
  xián sī liǎng dì wàng míng zhě ,bú xìn rén jiān fā jiě huá 。
  zhī yú chí qǔ xiàng shān yōu ,biàn shì xiāo xiāng jìn shí lóu 。xié fú qiàn pán qīng wù xià ,
  xì chuān líng xiàn xiǎo ní yóu 。xián kāi míng bèi cháng xū biàn ,zuì bō shū wéi wò shǐ xiū 。
  mò dào xiān jiā wú hǎo jué ,fāng zhū hái bài bì lín hóu 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  540 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度