logo
 • 和袭美江南道中怀茅山广文南阳博士三首次韵
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  和袭美江南道中怀茅山广文南阳博士三首次韵原文

  一片轻帆背夕阳,望三峰拜七真堂。天寒夜漱云牙净,
  雪坏晴梳石发香。自拂烟霞安笔格,独开封检试砂床。
  莫言洞府能招隐,会辗飙轮见玉皇。
  壶中行坐可携天,何况林间息万缘。组绶任垂三品石,
  佩环从落四公泉。丹台已运阴阳火,碧简须雕次第仙。
  想得雷平春色动,五芝烟甲又芊眠。
  良常应不动移文,金醴从酸亦自醺。桂父旧歌飞绛雪,
  桐孙新韵倚玄云。春临柳谷莺先觉,曙醮芜香鹤共闻。
  珍重双双玉条脱,尽凭三岛寄羊君。

  和袭美江南道中怀茅山广文南阳博士三首次韵拼音解读

  yī piàn qīng fān bèi xī yáng ,wàng sān fēng bài qī zhēn táng 。tiān hán yè shù yún yá jìng ,
  xuě huài qíng shū shí fā xiāng 。zì fú yān xiá ān bǐ gé ,dú kāi fēng jiǎn shì shā chuáng 。
  mò yán dòng fǔ néng zhāo yǐn ,huì niǎn biāo lún jiàn yù huáng 。
  hú zhōng háng zuò kě xié tiān ,hé kuàng lín jiān xī wàn yuán 。zǔ shòu rèn chuí sān pǐn shí ,
  pèi huán cóng luò sì gōng quán 。dān tái yǐ yùn yīn yáng huǒ ,bì jiǎn xū diāo cì dì xiān 。
  xiǎng dé léi píng chūn sè dòng ,wǔ zhī yān jiǎ yòu qiān mián 。
  liáng cháng yīng bú dòng yí wén ,jīn lǐ cóng suān yì zì xūn 。guì fù jiù gē fēi jiàng xuě ,
  tóng sūn xīn yùn yǐ xuán yún 。chūn lín liǔ gǔ yīng xiān jiào ,shǔ jiào wú xiāng hè gòng wén 。
  zhēn zhòng shuāng shuāng yù tiáo tuō ,jìn píng sān dǎo jì yáng jun1 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  361 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度