logo
 • 奉和袭美题达上人药圃二首
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  奉和袭美题达上人药圃二首原文

  药味多从远客赍,旋添花圃旋成畦。三桠旧种根应异,
  九节初移叶尚低。山荚便和幽涧石,水芝须带本池泥。
  从今直到清秋日,又有香苗几番齐。
  净名无语示清羸,药草搜来喻更微。一雨一风皆遂性,
  花开花落尽忘机。教疏兔镂金弦乱,自拥龙刍紫汞肥。
  莫怪独亲幽圃坐,病容销尽欲依归。

  奉和袭美题达上人药圃二首拼音解读

  yào wèi duō cóng yuǎn kè jī ,xuán tiān huā pǔ xuán chéng qí 。sān yā jiù zhǒng gēn yīng yì ,
  jiǔ jiē chū yí yè shàng dī 。shān jiá biàn hé yōu jiàn shí ,shuǐ zhī xū dài běn chí ní 。
  cóng jīn zhí dào qīng qiū rì ,yòu yǒu xiāng miáo jǐ fān qí 。
  jìng míng wú yǔ shì qīng léi ,yào cǎo sōu lái yù gèng wēi 。yī yǔ yī fēng jiē suí xìng ,
  huā kāi huā luò jìn wàng jī 。jiāo shū tù lòu jīn xián luàn ,zì yōng lóng chú zǐ gǒng féi 。
  mò guài dú qīn yōu pǔ zuò ,bìng róng xiāo jìn yù yī guī 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  140 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度