logo
 • 和皮日休悼鹤
  # 古诗大全 # @ 李縠 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  和皮日休悼鹤原文

  才子襟期本上清,陆云家鹤伴闲情。犹怜反顾五六里,
  何意忽归十二城。露滴谁闻高叶坠,月沉休藉半阶明。
  人间华表堪留语,剩向秋风寄一声。
  道林曾放雪翎飞,应悔庭除闭羽衣。
  料得王恭披鹤氅,倚吟犹待月中归。

  和皮日休悼鹤拼音解读

  cái zǐ jīn qī běn shàng qīng ,lù yún jiā hè bàn xián qíng 。yóu lián fǎn gù wǔ liù lǐ ,
  hé yì hū guī shí èr chéng 。lù dī shuí wén gāo yè zhuì ,yuè chén xiū jiè bàn jiē míng 。
  rén jiān huá biǎo kān liú yǔ ,shèng xiàng qiū fēng jì yī shēng 。
  dào lín céng fàng xuě líng fēi ,yīng huǐ tíng chú bì yǔ yī 。
  liào dé wáng gōng pī hè chǎng ,yǐ yín yóu dài yuè zhōng guī 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  和皮日休悼鹤原文 才子襟期本上清,陆云家鹤伴闲情。犹怜反顾五六里, 何意忽归十二城。露滴谁闻高叶坠,月沉休藉半阶明。 人间华表堪留语,剩向秋风寄一声。 道林曾放雪翎飞,应悔庭除闭羽衣。 料得王恭披鹤氅,倚吟犹待月中归。 和皮日休悼鹤拼音解读 cái zǐ jīn qī běn shàng qīng ,lù yún jiā hè bàn xián qíng 。yóu lián fǎn gù wǔ liù lǐ , hé yì hū guī shí èr chéng 。lù dī shu
  384 阅读 朝代:唐代   诗人:李縠   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!