logo
 • 表达伤感思乡情怀的古诗、古诗词大全
  # 古诗大全 #

   表达伤感思乡情怀的古诗、古诗词大全:


   静夜思
   【唐】 李白
   床前明月光,疑是地上霜。
   举头望明月,低头思故乡。

   渡荆门送别
   【唐】李白
   渡远荆门外,来从楚国游。
   山随平野尽,江入大荒流。
   月下飞天镜,云生结海楼。
   仍怜故乡水,万里送行舟。

   月夜亿舍弟
   【唐】杜甫
   戍鼓断人行,边雁一秋声。
   露从今夜白,月是故乡明。
   有弟皆分散,无家问死生。
   寄书常不达,况乃未休兵。


   秋日登吴公台上寺远眺
   【唐】刘长卿
   古台摇落后,秋日望乡心。
   野寺来人少,云端隔水深。
   夕阳依旧垒,寒磬满空林。
   惆怅南朝事,长江独自今。

   阴雨
   【唐】白居易
   岚雾今朝重,江山此地深。
   滩声秋更急,峡气晓多阴。
   望阙云遮眼,思乡雨滴心。
   将何慰幽独?赖此北窗琴。

   归家
   【唐】杜牧
   稚子牵衣问,归来何太迟?
   共谁争岁月,赢得鬓边丝?


   表达伤感思乡情怀的古诗、古诗词大全: 静夜思 【唐】李白 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 渡荆门送别 【唐】李白 渡远荆门外,来从楚国游。 山随平野尽,江入大荒流。 月下飞天镜,云生结海楼。 仍怜故乡水,万里送行舟。 月夜亿舍弟 【唐】杜甫 戍鼓断人...
  97 阅读 朝代:   诗人:
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度