logo
 • 苔歌
  # 古诗大全 # @ 顾云 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  苔歌原文

  槛前溪夺秋空色,百丈潭心数砂砾。松筠条条长碧苔,
  苔色碧于溪水碧。波回梳开孔雀尾,根细贴著盘陀石。
  拨浪轻拈出少时,一髻浓烟三四尺。山光日华乱相射,
  静缕蓝鬐匀襞积。试把临流抖擞看,琉璃珠子泪双滴。
  如看玉女洗头处,解破云鬟收未得。即是仙宫欲制六铢衣,
  染丝未倩鲛人织。采之不敢盈筐箧,苦怕龙神河伯惜。
  琼苏玉盐烂漫煮,咽入丹田续灵液。会待功成插翅飞,
  蓬莱顶上寻仙客。

  苔歌拼音解读

  kǎn qián xī duó qiū kōng sè ,bǎi zhàng tán xīn shù shā lì 。sōng jun1 tiáo tiáo zhǎng bì tái ,
  tái sè bì yú xī shuǐ bì 。bō huí shū kāi kǒng què wěi ,gēn xì tiē zhe pán tuó shí 。
  bō làng qīng niān chū shǎo shí ,yī jì nóng yān sān sì chǐ 。shān guāng rì huá luàn xiàng shè ,
  jìng lǚ lán qí yún bì jī 。shì bǎ lín liú dǒu sǒu kàn ,liú lí zhū zǐ lèi shuāng dī 。
  rú kàn yù nǚ xǐ tóu chù ,jiě pò yún huán shōu wèi dé 。jí shì xiān gōng yù zhì liù zhū yī ,
  rǎn sī wèi qiàn jiāo rén zhī 。cǎi zhī bú gǎn yíng kuāng qiè ,kǔ pà lóng shén hé bó xī 。
  qióng sū yù yán làn màn zhǔ ,yān rù dān tián xù líng yè 。huì dài gōng chéng chā chì fēi ,
  péng lái dǐng shàng xún xiān kè 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  苔歌原文 槛前溪夺秋空色,百丈潭心数砂砾。松筠条条长碧苔, 苔色碧于溪水碧。波回梳开孔雀尾,根细贴著盘陀石。 拨浪轻拈出少时,一髻浓烟三四尺。山光日华乱相射, 静缕蓝鬐匀襞积。试把临流抖擞看,琉璃珠子泪双滴。 如看玉女洗头处,解破云鬟收未得。即是仙宫欲制六铢衣, 染丝未倩鲛人织。采之不敢盈筐箧,苦怕龙神河伯惜。 琼苏玉盐烂漫煮,咽入丹田续灵液。会待功成插翅飞, 蓬莱顶上寻仙客。 苔歌拼音解读 kǎn qián xī duó qiū kōng sè ,bǎi zhàng tán x
  422 阅读 朝代:唐代   诗人:顾云   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!