logo
 • 彼农二章
  # 古诗大全 # @ 陆龟蒙 @ 唐代 @ 辞赋精选

  唐代

  彼农二章原文

  世路浇险,淳风荡除。彼农家流,犹存厥初。藁焉而席,
  茨焉而居。首乱如葆,形枯若腒.大耋既鲐,童子未cE.
  以负以载,悉薅悉鉏,我慕圣道,我耽古书。小倦于学,
  时游汝庐。有饭一盛,莫盐莫蔬。有繻一缇,不襟不祛。
  所谓饥寒,汝何逭欤。
  禹贡厥田,上下各异。善人为邦,民受其赐。去年西成,
  野有遗穗。今夏南亩,旱气赤地。遭其丰凶,概敛无二。
  退输弗供,进诉弗视。号于旻天,以血为泪。孟子有言,
  王无罪岁。诗之穷辞,以嫉悍吏。

  彼农二章拼音解读

  shì lù jiāo xiǎn ,chún fēng dàng chú 。bǐ nóng jiā liú ,yóu cún jué chū 。gǎo yān ér xí ,
  cí yān ér jū 。shǒu luàn rú bǎo ,xíng kū ruò jū .dà dié jì tái ,tóng zǐ wèi cE.
  yǐ fù yǐ zǎi ,xī hāo xī chú ,wǒ mù shèng dào ,wǒ dān gǔ shū 。xiǎo juàn yú xué ,
  shí yóu rǔ lú 。yǒu fàn yī shèng ,mò yán mò shū 。yǒu xū yī tí ,bú jīn bú qū 。
  suǒ wèi jī hán ,rǔ hé huàn yú 。
  yǔ gòng jué tián ,shàng xià gè yì 。shàn rén wéi bāng ,mín shòu qí cì 。qù nián xī chéng ,
  yě yǒu yí suì 。jīn xià nán mǔ ,hàn qì chì dì 。zāo qí fēng xiōng ,gài liǎn wú èr 。
  tuì shū fú gòng ,jìn sù fú shì 。hào yú mín tiān ,yǐ xuè wéi lèi 。mèng zǐ yǒu yán ,
  wáng wú zuì suì 。shī zhī qióng cí ,yǐ jí hàn lì 。
  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
  陆龟蒙陆龟蒙(?─约881),字鲁望,自号江湖散人、甫里先生,又号天随子,苏州姑苏(今江苏省苏州市)人。幼聪颖,善属文。举进士不第,曾任湖、苏二州刺史的幕僚,后隐居松江甫里,多所论撰。后以高士征召,不至。素与李蔚,卢携友善、及李、卢当政,召拜左拾遗,诏书下,陆龟蒙已病卒。与皮日休齐名,世称「皮陆」。其散文善借物寄讽,托古讽今,对当时社会的黑暗及统治者的腐朽有所讥刺和揭露。其诗工七言绝句,以写景咏物为多,力求险怪博奥,且有不少文字游戏之作,成就远不及散文。曾自编《笠译丛书》四卷,今存。另有宋叶茵辑《甫里先生集》二十卷传世。《全唐诗》录存其诗十四卷。
  668 阅读 朝代:唐代   诗人:陆龟蒙   类别:辞赋精选
发表评论
用户见解展示 0条
暂无用户发表对该诗词的见解,快来发表您的见解吧!
 • 一周
 • 月度